15.08.2022

Regionshospitalet Gødstrup skal, indstiller Forretningsudvalget, undersøge alle muligheder for hurtigst muligt at genåbne akutklinikken i Lemvig.

Indstillingen fra Forretningsudvalget er klar: Regionshospitalet Gødstrup skal undersøge alle muligheder for hurtigst muligt at genåbne akutklinikken i Lemvig. Det skal fx undersøges, om det er muligt at anvende andet sundhedsfagligt relevant personale end behandlersygeplejer og/ eller efterlønsmodtagere. Derudover udtrykker Forretningsudvalget, at det er utilfredsstillende, at det ikke er muligt at åbne akutklinikken på nuværende tidspunkt.

Regionsrådet godkendte 22. juli, at akutklinikken i Lemvig midlertidigt lukkede i perioden 1. juli til og med søndag 14. august.

Hospitalsledelsen i Gødstrup har set sig nødsaget til at forlænge den midlertidige nedlukning for at sikre den nødvendige bemanding på akutafdelingen i Gødstrup.

Hospitalet er udfordret af påbud fra Arbejdstilsynet og flere opsigelser.

Regionsrådet drøfter indstillingen fra Forretningsudvalget på sit møde onsdag 24. august.

Inger-Marie Tryde (NB) stemte imod indstillingen.

Fakta

  • Regionsrådet har 22. juli godkendt, at akutklinikken i Lemvig midlertidigt har været lukket i perioden 1. juli til og med søndag 14. august.
  • Hospitalsledelsen på Regionshospitalet Gødstrup har set sig nødsaget til at forlænge den midlertidige nedlukning, for at sikre den nødvendige bemanding på akutafdelingen i Gødstrup.
  • Hospitalet er udfordret af påbud fra Arbejdstilsynet og flere opsigelser