Sisse Njor (tv.) og Mette Bach Larsen (th.) har undersøgt effekten af det nationale screeningsprogram for tyk- og endetarmskræft. Foto: Helle Brandstrup Larsen

01.08.2022

Nationalt screeningsprogram har reduceret dødeligheden ved tarmkræft

Ny forskning viser, at det nationale screeningsprogram for tyk- og endetarmskræft allerede fire år efter, det blev indført, har reduceret dødeligheden ved tarmkræft – særligt for ældre mænd.

Indførslen af det nationale screeningsprogram for tyk- og endetarmskræft har reduceret dødeligheden ved tarmkræft i Danmark. Det viser ny forskning fra Universitetsklinik for Kræftscreening, Afdeling for Folkeundersøgelser, Regionshospitalet Randers.

I et stort registerstudie, der inkluderer knap 900.000 danskere, har seniorforsker Mette Bach Larsen og lektor Sisse Helle Njor undersøgt effekten af det nationale screeningsprogram for tyk- og endetarmskræft. Ved at følge de danskere, der skulle inviteres henholdsvis først og sidst i den fireårige indkøringsperiode af programmet fra 2014-2017, har de kunnet sammenligne effekten af programmet over de første knap fire år.

Studiet viser, at særligt ældre mænd har haft gavn af screeningsprogrammet. Når man sammenligner mænd mellem 60-71 år, der blev inviteret til screening først i indkøringsperioden, med de der skulle inviteres sidst, viser studiet, at de mænd, der deltog i screening, fik reduceret deres risiko for at dø af tarmkræft med 51 procent.

Studie tyder på effekt for alle

Sammenligningen viste ikke statistisk signifikante forskelle på dødeligheden, når man sammenlignede de mænd og kvinder mellem 50 og 59 år, der blev inviteret først, med de der skulle inviteres sidst i indkøringsperioden.

De samlede resultater tyder dog på, at blandt dem der deltog i tarmkræftscreening blev dødeligheden i forhold til tarmkræft reduceret med 29 procent på tværs af køn og alder.

- Det er første gang, at vi så sikkert kan sige, at screeningsprogrammet reducerer dødeligheden ved tarmkræft, og det er vigtigt, vi kan det, hvis det skal give mening at screene borgerne. Men faktisk tror vi slet ikke, det her viser den fulde reduktion i dødeligheden, fordi vi kun har haft mulighed for at følge borgerne i knap fire år, mens indkøringsperioden fandt sted, siger Sisse Helle Njor.

Mette Bach Larsen tilføjer:

- Det er meget markant, at vi allerede efter knap fire år har reduceret dødeligheden ved tarmkræft for ældre mænd så meget. Men det viser også, at hvis vi finder tarmkræft tidligt nok, så er der en god chance for, at vi kan behandle det relativt skånsomt, og at det ikke er noget, man skal dø af, siger hun.

Derfor er opfordringen også klar fra de to forskere. Sørg for at tage stilling til, om du vil deltage i screeningsprogrammet.

Forskningsresultaterne er blevet udgivet i tidskriftet Journal of Medical Screening.

Flere oplysninger

  • Maja Jacobsen, kommunikationsmedarbejder, tlf. 7842 0127 /majajaco@rm.dk

Fakta om screening for tarmkræft

  • På verdensplan tilskrives tarmkræft omkring 10 procent af alle kræfttilfælde og 10 procent af alle kræftrelaterede dødsfald. I Danmark får ca. 5000 stillet diagnosen hvert år – lidt flere mænd end kvinder. Knap 2000 danskere dør hvert år af sygdommen.
  • I Danmark inviteres alle mellem 50-74 år til at deltage i det nationale screeningsprogram for tyk- og endetarmskræft hvert andet år. Screeningen foregår ved, at borgeren indsender en afføringsprøve, der opsamles med et testsæt, der sendes hjem til borgeren sammen med invitationen. Hvis der findes blod i prøven, inviteres borgeren til en opfølgende kikkertundersøgelse. Ca. 5 procent om året inviteres til en opfølgende kikkertundersøgelse.
  • I 2020 havde 55 procent af de inviterede mænd indsendt en afføringsprøve indenfor 4,5 måneder efter at have modtaget invitationen til screening. For kvinderne var tallet 65 procent.
  • Det nationale screeningsprogram for tyk- og endetarmskræft blev indført i Danmark i 2014. Herefter havde programmet en 4-årig indkøringsperiode, hvor alle i målgruppen blev inviteret til screening én gang. Målgruppens fødselsmåned afgjorde, hvornår de blev inviteret til den første screening.

Læs mere om screening for tarmkræft her 

Bag om forskningsresultatet

Studietype:

Nationalt, registerbaseret kohortestudie

 

Samarbejdspartnere:

Ingen

 

Ekstern finansiering:

Region Midtjyllands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond

 

Interessekonflikter:

Ingen

 

Læs den videnskabelige artikel:

Colorectal cancer mortality after randomized implementation of FIT-based screening - a nationwide cohort study: https://doi.org/10.1177/09691413221102212