18.08.2022

Konsulentvirksomheden Pluss Leadership er gået i gang med en ekstern, uvildig undersøgelse af karkirurgien og forløbet i karkirurgisagen i Region Midtjylland.

Forretningsudvalget besluttede før sommerferien, at der skal gennemføres en ekstern, uvildig undersøgelse af karkirurgien i Region Midtjylland.  

Beslutningen blev truffet, da en ekstern analyse af karkirurgien i Region Midtjylland pegede på, at for få og for sene forebyggende karkirurgiske behandlinger kan have ført til øget risiko for at ende i amputation af ben.

Efterfølgende har en rapport fra RKKP, Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram, som sammenligner regionernes praksis, når det handler om amputationer af ben og forebyggende behandlinger, vist, at Region Midtjylland i perioden 2016 – 2021 havde konstante amputationsrater omkring 60-65 per 100.000 borgere i det meste af perioden. Dermed ligger Region Midtjylland sammen med Region Syddanmark midt i feltet, når man sammenligner de fem regioner.

Opgaven med at undersøge karkirurgien har været i udbud, og forretningsudvalget har på den baggrund bedt konsulentvirksomheden Pluss Leadership stå for opgaven.

Undersøgelsen er gået i gang og afsluttes i november.

Undersøgelsen ser tilbage og frem

Undersøgelsen skal afdække, hvad der er sket på det karkirurgiske område i Region Midtjylland fra 2010, jf. beskrivelsen af undersøgelsen.

Derudover skal der på baggrund af undersøgelsen udarbejdes anbefalinger til, hvordan det faglige arbejde med at sikre kvalitets- og patientsikkerhed kan styrkes.

Undersøgelsen har således et stærkt fokus på at lære af de erfaringer, som kan uddrages af forløbet om det karkirurgiske område i Region Midtjylland.

- Det allervigtigste er at drage læring af forløbet og finde ud af, hvordan regionen undgår lignende situationer fremover – ikke bare på det karkirurgiske område, men inden for alle regionens områder. Derfor skal undersøgelsen også svare på, hvordan vi fremover sikrer, at alvorlige problemstillinger bliver forelagt de relevante ledelsesniveauer, så vi får mulighed for at handle på det, siger regionsrådsformand Anders Kühnau (S). 

Resultatet af undersøgelsen bliver offentliggjort i november 2022.

Interviews med ansatte og ledere

I forbindelse med undersøgelsen vil omkring 40 nuværende og tidligere ansatte og ledere blive inviteret til at deltage i interviews i forbindelse med kortlægningen af forløbet i karkirurgien i Region Midtjylland siden 2010.

Region Midtjylland og de relevante faglige organisationer har i den forbindelse drøftet rammerne for ansattes medvirken i disse interviews. Rammerne bliver præsenteret for de medarbejdere, der bliver inviteret til at deltage i et interview, så det på forhånd er tydeligt under hvilke vilkår, man deltager.

Se retningslinjer for undersøgelsen.

Andre, der måtte ønske at bidrage med skriftligt materiale eller viden, de finder relevant for kortlægningen af karkirurgien i Region Midtjylland, vil også få mulighed for det.

Der bliver orienteret yderligere om denne mulighed på www.karkirurgi.rm.dk, når muligheden foreligger.