03.08.2022

Speciallæger i karkirurgi fra hele landet har nu gennemgået ca. 900 ud af ca. 1800 benamputerede patienters behandlingsforløb (journaler) for Region Midtjylland.

Gennemgangen sker efter en ekstern analyse har påpeget, at nogle benamputationer muligvis kunne være undgået eller udskudt, forudsat at patienten inden havde fået den nødvendige forebyggende karkirurgiske behandling.

- Vi er i fuld gang med at gennemgå patientjournaler for benamputerede patienter i Region Midtjylland. Det er lykkes at rekruttere et korps af karkirurger fra hele landet, der i løbet af sommerferien har gennemgået 900 ud af ca. 1800 relevante patientjournaler. De resterende ca. 900 patientjournaler vil blive gennemgået, så hurtigt det er muligt for vores korps af speciallæger. Kun en speciallæge i karkirurgi har den nødvendige ekspertise og erfaring til at vurdere, om en benamputeret bør rådes til at søge erstatning på baggrund af et konkret behandlingsforløb. Vi kan derfor ikke, som flere forslår, trække på hjælp fra fx medicinstuderende, siger Regionsdirektør Pernille Blach Hansen.

Regionen har endnu ikke sendt breve til de patienter, hvis sag nu er gennemgået. Brevene ventes sendt i løbet af august, når de første gennemgange er kvalitetssikret.

Derefter vil regionen løbende sende breve til patienter i takt med, at deres sag er gennemgået.

Sådan vurderes behandlingsforløb

Patienter vejledes i hovedtræk i at søge erstatning, hvis:

  • Patienten er visiteret til karkirurgi, men forløbet ikke er foregået inden for de faglige frister (angivet i dette skema)
  • Patienten er af en karkirurg fundet egnet til karkirurgisk behandling, der dog ikke er gennemført forud for amputation

Udgangspunktet for vurderingen er, om det besluttede forløb er udført korrekt og inden for fagligt acceptable tidsfrister. Der findes kun i begrænset omgang nationale retningslinjer, standarder og tidsfrister for karkirurgiske behandlinger. De ældste forløb vurderes ud fra de behandlingsmuligheder, der fandtes, da behandlingen skete.