Parkeringsskilt viser 3 timers parkering fra kl. 8-16 foran Regionshospitalet Gødstrup, der ses i baggrund.

09.12.2022 

Den planlagte færdiggørelse af parkeringsforholdene for patienter, pårørende og besøgende ved Regionshospitalet Gødstrup er nu på plads.

Fra mandag den 12. december vil der være tidsbegrænset parkering på de p-arealer ved Regionshospitalet Gødstrup, der er tættest på hovedindgangen, benævnt som P4 og P5, og på p-arealet P1 ved Akutmodtagelsen. På P1 og P4 er der forsat p-pladser uden tidsbegrænsning.

Det sker for at sikre, at der altid er let tilgængelige p-pladser for patienter med kortere ophold på under tre timer på hospitalet. Parkering på alle p-pladser ved Regionshospitalet Gødstrup er fortsat gratis. 

P-tilladelser til patienter med længere ophold

Patienter med et længere ophold end tre timer på hospitalet får via deres indkaldelsesbrev en p-tilladelse, som sikrer parkering på tidsgrænsede p-pladser på P4 og P5. P-tilladelsen vil for ambulante patienter gælde for dagen, hvor man har sin aftale på hospitalet.

Indkaldelsesbrev til indlæggelse vil indeholde en p-tilladelse, der gælder på indlæggelsesdagen samt dagen efter.

Patienter og pårørende med akut besøg på hospitalet eller forlænget ambulant ophold kan få udleveret p-tilladelse i Akutmodtagelsen, Børn- og Unge Akutmodtagelsen eller Informationen.

Handicappladser er uden tidsbegrænsning

Handicappladser vil fortsat være uden tidsbegrænsning.

Parkeringsforhold for personalet

For personalet er der tilsvarende en række tilpasninger og udbygninger af p-forholdene på vej. Ved indgangen til forsknings- og uddannelsescenter NIDO ved Regionshospitalet Gødstrup oprettes der 6 handicappladser, og på personaleparkeringen P7 vil der bliver udvidet med 140 ekstra p-pladser fra uge 50.

Endelig vil personale, der parkerer på P2 og P3, blive mødt med skilte, hvoraf det fremgår, at man skal parkere i de optegnende p-båse. Det er nemlig forudsætningen for, at pylonerne på p-pladsen kan tælle og vise, hvor der er ledige p-pladser.

Ovenstående ændringer er godkendt af politiet, og det betyder, at der fra mandag kan være p-vagter, som skal sikre, at parkeringsvanerne følger skiltningen. 

Se oversigtskort over p-pladser ved Regionshospitalet Gødstrup (pdf).