Parkeringsskilt viser 3 timers parkering fra kl. 8-16 foran Regionshospitalet Gødstrup, der ses i baggrund.
Parkeringsskilt ved Regionshospitalet Gødstrup. Foto: Søren Braad Andersen

09.12.2022 

Den planlagte færdiggørelse af parkeringsforholdene for patienter, pårørende og besøgende ved Regionshospitalet Gødstrup er nu på plads.

Fra mandag den 12. december vil der være tidsbegrænset parkering på de p-arealer ved Regionshospitalet Gødstrup, der er tættest på hovedindgangen, benævnt som P4 og P5, og på p-arealet P1 ved Akutmodtagelsen. På P1 og P4 er der forsat p-pladser uden tidsbegrænsning.

Det sker for at sikre, at der altid er let tilgængelige p-pladser for patienter med kortere ophold på under tre timer på hospitalet. Parkering på alle p-pladser ved Regionshospitalet Gødstrup er fortsat gratis. 

P-tilladelser til patienter med længere ophold

Patienter med et længere ophold end tre timer på hospitalet får via deres indkaldelsesbrev en p-tilladelse, som sikrer parkering på tidsgrænsede p-pladser på P4 og P5. P-tilladelsen vil for ambulante patienter gælde for dagen, hvor man har sin aftale på hospitalet.

Indkaldelsesbrev til indlæggelse vil indeholde en p-tilladelse, der gælder på indlæggelsesdagen samt dagen efter.

Patienter og pårørende med akut besøg på hospitalet eller forlænget ambulant ophold kan få udleveret p-tilladelse i Akutmodtagelsen, Børn- og Unge Akutmodtagelsen eller Informationen.

Handicappladser er uden tidsbegrænsning

Handicappladser vil fortsat være uden tidsbegrænsning.

Parkeringsforhold for personalet

For personalet er der tilsvarende en række tilpasninger og udbygninger af p-forholdene på vej. Ved indgangen til forsknings- og uddannelsescenter NIDO ved Regionshospitalet Gødstrup oprettes der 6 handicappladser, og på personaleparkeringen P7 vil der bliver udvidet med 140 ekstra p-pladser fra uge 50.

Endelig vil personale, der parkerer på P2 og P3, blive mødt med skilte, hvoraf det fremgår, at man skal parkere i de optegnende p-båse. Det er nemlig forudsætningen for, at pylonerne på p-pladsen kan tælle og vise, hvor der er ledige p-pladser.

Ovenstående ændringer er godkendt af politiet, og det betyder, at der fra mandag kan være p-vagter, som skal sikre, at parkeringsvanerne følger skiltningen. 

Se oversigtskort over p-pladser ved Regionshospitalet Gødstrup (pdf).