11.12.2022

De seneste vandprøver af drikkevandet på Regionshospitalet Randers har ikke påvist bakterier. Derfor ophæves forbuddet mod at drikke vandet.

Torsdag eftermiddag modtog Regionshospitalet Randers resultatet af en stikprøvekontrol, der blev foretaget den 1. december, som viste et forhøjet tal, der kunne indikere, at der var bakterier i hospitalets drikkevand.

Der blev derfor indført nødprocedurer i de berørte afdelinger og klinikker i bygning C, der siden torsdag aften har fået leveret vand udefra.

Der blev taget nye vandprøver både torsdag, fredag og lørdag, som hospitalet har modtaget resultaterne af søndag eftermiddag. Der er ikke påvist hverken E. Coli eller Coliforme bakterier i nogen af de udtagne vandprøver, og bakterieniveauerne ser helt normale ud.

- Der er en vis sandsynlighed for, at der er foretaget en fejl i forbindelse med prøveudtagningen den 1. december, som førte til, at vi indførte et forbud mod at drikke vandet. Det skal vi nu have undersøgt nærmere, siger sektionsleder i Teknisk Afdeling Søren Kusk Godiksen.

Søndag eftermiddag er forbuddet mod at drikke vandet fra vandhanerne i bygning C blevet ophævet igen, og hospitalet er tilbage i normal drift.

Kontakt

  • Sektionsleder Søren Kusk Godiksen, 2482 7897
  • Kommunikationschef, Janni Ord Lundager, 2052 1370