20.12.2022

Regionen har sendt i alt 1,2 mio. kroner til landsbyer og lokalsamfund, der arbejder for at sikre billigere og mere bæredygtig energi.

Tidligere i år øremærkede regionen pengene i puljen "Den bæredygtige landsby" til energiprojekter i landdistrikter, hvor der i dag ikke er kollektiv forsyning eller hvor energiforsyningen er baseret på gas. 15 projekter får nu støtte på op til 100.000 kroner, der kan bruges til bl.a. at undersøge mulige løsninger samt udgifter til projektledelse.

- Der har været meget stor interesse for puljen. Det er selvfølgelig udtryk for, at rigtig mange af vores lokalområder er hårdt ramt. Med puljen her kan vi hjælpe nogle af dem videre mod en løsning og samtidig være med til at sikre, at der bliver investeret i løsninger, som også er bæredygtige på langt sigt, siger udvalgsformand for regional udvikling i Region Midtjylland, Bent B. Graversen (V).

 

Realistiske projekter


Regionen hjælper nu en række landsbyer ramt af stigende energipriser med at finde frem til mulige løsninger på omstilling af energiforsyningen. 

Støttekronerne fra den regionale pulje afhænger af 25 pct. egenfinansiering, og de 15 støttede projekter er udvalgt efter en række kriterier. Herunder vurdering af, om projektet kan realiseres samt om der er lokal og kommunal opbakning til det.

I alt omfatter de 15 støttede projekter ca. 70 landsbyer og lokalområder i 10 midtjyske kommuner.

- Der er et stort behov for omstilling af energiforsyningen i yderområderne – både for klimaets og for borgernes skyld. Derfor er jeg glad for, at det er lykkedes at komme bredt ud med midlerne i puljen, og jeg glæder mig til at følge de støttede projekter, siger næstformand i udvalget Henrik Qvist (EL).

Fakta

 • I november 2022 har Region Midtjylland gennemført en særrunde af puljen "Den bæredygtige landsby"
 • Målet var støtte til lokalsamfund i omstillingen til fælles og mere bæredygtige energiløsninger i landdistriktsområder.
 • 15 projekter omfattende ca. 70 landsbyer fra 10 midtjyske kommuner har opnået støtte fra puljen på op til 100.000 kroner per projekt. Der er givet tilsagn for i alt 1,2 mio. kroner.
 • Støtten afhænger af 25 pct. egenfinansiering.
 • Pengene kan bruges til projektforberedelse og mobilisering i lokalsamfund, screening og vurdering af mulighed energiløsninger, økonomiske beregninger, projektledelse, proces- og konsulenthjælp samt udgifter til informationsmøder og lign.
 • Tilskudsbeløbene varierer fra 7.500 kroner til 100.000 kroner
 • Læs mere om puljen: https://www.rm.dk/regional-udvikling/det-gode-liv-i-hele-regionen/landdistrikter/pulje-den-baredygtige-landsby/

 

Her ligger de støttede projekter

 • Højbjerg og Omegns Beboerforening i Viborg Kommune
 • Uggelhuse Borgerforening & Forsamlingshus i Randers Kommune
 • Fjelstervang Varme i Ringkøbing-Skjern Kommune.
 • Sjelle Bylaug i Skanderborg Kommune
 • Borris i Ringkøbing-Skjern Kommune
 • Landsbyfællesskabet Østdjurs, Feldballe og omegn i Syddjurs Kommune.
 • Det Fælles Landdistriktsråd og Daugaard Fællesvarme i Hedensted Kommune.
 • Hjortsvang Fællesvarme i Hedensted Kommune
 • Sammenslutning af 11 landsbyer i Skive Kommune
 • Gudum i Lemvig Kommune
 • Mønsted i Viborg Kommune
 • Løvel,Rødding, Vammen i Viborg Kommune
 • Birgittelys i Viborg Kommune
 • Vejreslev i Favrskov Kommune
 • Søvind i Horsens Kommune