23.12.22

Den nye regionale "fond" skal bidrage til at skabe et bæredygtigt og mere lige sundhedsvæsen.

Regionsrådet ønsker et mere bæredygtigt og ikke mindst mere lige sundhedsvæsen for alle regionens borgere.

Derfor opretter Region Midtjylland nu "Fonden til mere lighed i sundhed", der gennem investeringer skal bidrage til mere lighed i sundhed.

Fonden skal sætte gang i og støtte samarbejder på sundhedsområdet, der styrker indsatsen og forebygger sundhedsmæssige og sociale problemstillinger.

Støtten kommer i form af sociale effektinvesteringer, der sikrer de deltagende borgere et bedre liv og måske samtidig udnytter de økonomiske ressourcer bedre samlet set på tværs af sektorer.

- Socialt udsatte mennesker kommer generelt senere på hospitalet end personer med lange uddannelser. Vi skal hjælpe alle borgere med den behandling, de har brug for, uanset hvor let eller måske svært de har ved at forstå vores systemer. Derfor har vi brug for at prøve nye initiativer af. Det er den opgave, fonden skal støtte, siger regionsrådsformand Anders Kühnau (S).

Den nye fond oprettes internt i regionen og skal støtte sociale effektinvesteringer, som kan betale sig selv tilbage ved sparede udgifter i fremtiden.

- Vi har i 2023 afsat 8 mio. kr. til nye initiativer til øget lighed i sundhed. De penge vil vi trække på, hvis der bliver behov. Men i første omgang er jeg sammen med Udvalget for Lighed i Sundhed allermest optaget af, at afprøve nogle gode ideer, gerne i samarbejde med eks. boligbevægelsen og fagbevægelse, der kan skabe mere lighed for høj og lav i vores sundhedsvæsen, siger udvalgsformand Else Kayser (Enh.L).

Udvalg for Lighed i Sundhed skal rådgive øvrige politiske udvalg om fondsansøgninger. Om et projekt skal støttes af fonden, besluttes af regionsrådet.

Regionen vil i 2023 primært samarbejde med eksisterende sociale investeringsfonde om fondens aktiviteter. På den måde kan regionen trække på andres erfaringer med at samarbejde med eksterne fonde.

 

Fakta

  • Region Midtjylland opretter "Fonden til mere lighed i sundhed", der gennem investeringer skal bidrage til mere lighed i sundhed.
  • Fonden oprettes internt i regionen og skal støtte sociale effektinvesteringer, som kan betale sig selv tilbage ved sparede udgifter i fremtiden.
  • Udvalg for lighed i sundhed skal rådgive øvrige politiske udvalg om fondsansøgninger. Om et projekt skal støttes af fonden, besluttes af regionsrådet.
  • Link til regionsrådets behandling af dagsordenpunktet om fonden

 

Kontakt