05.12.2022

Bevillinger fra Region Midtjyllands Forskningsfond og Augustinus Fonden er med til at sikre fortsat drift og opstart af nye forskningsprojekter i Universitetsklinikken for Nyresygdomme og Blodtryksforhøjelse på Regionshospitalet Gødstrup.

Region Midtjyllands Forskningsfond har bevilget Universitetsklinik for Nyresygdomme og Blodtryksforhøjelse, Regionshospitalet Gødstrup 1 mio. kroner til fortsatte studier af diætens effekt på forhøjet blodtryk og 1,25 mio. kroner til opstart af et forskningsprogram, der skal tilvejebringe ny viden om ketonstoffers effekt på nyrer og blodtryk.

1 mio. kroner til mere forskning i diætens betydning for et forhøjet blodtryk

Det anslås, at op mod 1 million personer i Danmark lider af forhøjet blodtryk, og derfor er der bl.a. brug for meget mere viden om, hvordan kosten spiller ind. Specifikt kigges der på sammensætning af tre vigtige brikker, fortæller overlæge, professor Jesper Nørgaard Bech ved Universitetsklinik for Nyresygdomme og Blodtryksforhøjelse.

- Det er kendt viden, at salt er en af de store syndere i kosten, hvorimod en diæt som er rig på kalium og nitrat, hvilket findes i frugt og grønt, har en gavnlig virkning på forhøjet blodtryk. Vi mangler imidlertid viden om balancen mellem disse elementer, så vi bedre kan rådgive patienterne om sammensætningen af kosten.  Derfor er vi i gang med at undersøge, hvilken kombination af salt, kalium og nitrat i diæten, der bedst virker på et forhøjet blodtryk, siger Jesper Nørgaard Bech.

Forskningsmidlerne fra Region Midtjyllands Forskningsfond tildeles læge og ph.d.-studerende Camilla Lundgreen Duus ved Universitetsklinik for Nyresygdomme og Blodtryksforhøjelse, der står i spidsen for undersøgelserne.

Hun fortæller, at det nu bliver muligt at inkludere over 100 patienter med forhøjet blodtryk i kliniske eksperimentelle studier, hvor effekten af forskellige behandlingskombinationer på blodtrykket undersøges over tid ved at afprøve en diæt, der tilsættes forskellige varianter af kosttilskud.

- Da formålet med projektet er at udvikle evidensbaserede kostråd, der virker for patienter med forhøjet blodtryk, afprøver deltagerne en diæt med forskellige kombinationer af salt, kalium og nitrat, så vi kan undersøge, hvad der virker bedst på et forhøjet blodtryk, siger Camilla Lundgreen Duus.

Diæten som indgår i forskningsprojektet, er udviklet i samarbejde med Ernæring på Regionshospitalet Gødstrup, hvor den tilberedes i Havens Køkken til patienterne.

1,25 mio. kroner til forskning i ketonstoffers effekt på nyrer og blodtryk

Augustinus Fonden har bevilget 1.25 mio. kroner til Jesper Nørgaard Bech til et nyt ph.d.-program, der skal undersøge effekten af ketonstoffer på nyrefunktion og blodtryk.

Ketonstoffer er et affaldsprodukt fra fedtsyrer og et naturligt fedtbrændstof, der produceres af kroppen, når den presses gennem faste og/eller ved hjælp af ketogene diæter, som har vundet stadig mere indpas i de senere år.

Ifølge Jesper Nørgaard Bech er ketonstoffer blevet interessante at kigge på i universitetsklinikken, da tidligere studier af såkaldte SGLT2-hæmmere til medicinsk behandling af diabetes har vist, at medicinen pressede kroppen ud i en let ketosetilstand, hvilket forbedrede patienternes prognose. Ud over at få reguleret blodsukkeret, oplevede flere patienter også færre blodpropper og hjerteproblemer. Senere har nyrepatienter, der har fået medicinen fået samme helbredsmæssige gevinster. 

- Vi vil undersøge, hvordan ketonstoffer påvirker nyrernes funktion og gennemblødningsevne og forhøjet blodtryk for at blive klogere på, hvordan medicinen virker, og hvad faste gør ved kroppen. Den nye viden vil kunne anvendes bredt, og vil kunne komme syge og raske, der vil udnytte ketonstoffernes virkning, til gode.

Ph.d.-programmet har opstart i 2023 med et forsøg med raske personer, der tager ketonstoffer og får målt nyrefunktionen før og efter indtagelse af medicinen. Planen er herefter at udføre de samme studier med patienter, der har forhøjet blodtryk og patienter med nyresygdomme. Programmet vil foregå i samarbejde med læge Trine Züricho Lyksholm, Medicinsk Afdeling, og undersøgelserne vil finde sted i Clinical Trial Unit i NIDO | Center for Forskning og Uddannelse på Regionshospitalet Gødstrup. 

Yderligere oplysninger

Overlæge, professor Jesper Nørgaard Bech, tlf.  4162 7639.

Læge og ph.d.-studerende Camilla Lundgreen Duus, tlf. 7843 2390.

Universitetsklinik for Nyresygdomme og Blodtryksforhøjelse

Regionshospitalet Gødstrup