04.02.2022

Det er nu muligt at søge om støtte til bæredygtige projekter i den kliniske hverdag. I 2022 er puljen målrettet projekter, der har til hensigt at nedsætte CO2-aftrykket fra medicinforbruget.

Illustrationsfoto med en handskeklædt hånd, der holder en dynge med piller.

Foto: Agata Lenczewska-Madsen, Region Midtjylland

Region Midtjyllands forbrug af medicin står for 24% af regionens samlede CO2-udledning. Det svarer til, at regionen udleder 160.059 ton CO2 om året kun på grund af vores medicin.

For at nå målene i regionens bæredygtighedsstrategi skal vi blive klogere på, hvordan vi kan reducere CO2-aftrykket fra medicinforbruget – uden at påvirke kvaliteten af patientbehandlingen.

Hvordan får regionen så et mere bæredygtigt medicinforbrug? Kan vi ordinere og medicinere mere præcist, f.eks. ved at bruge mindre pakninger? Er der et spild, vi kan undgå? Findes der mere bæredygtige medicintyper, vi kan skifte til? Der kan også være mange andre mulige veje at gå, som vi endnu ikke kender. 

Puljeprojekter skal bidrage til at finde de rigtige løsninger, så CO2-aftrykket fra medicinforbrug mindskes.

Læs her om, hvordan man i Region Midtjylland kan søge puljen. (link) 

Ansøgningsskemaet skal være indsendt senest den 25. februar 2022.