14.02.2022

Regionshospitalet Gødstrup er åbnet, og for mange patienter betyder det nye vaner, nye steder og nye ansigter. Men for de patienter, der akut bliver syge eller kommer alvorligt til skade, er der ingen nyheder: De skal - som altid - ringe til lægen.

Bip! Mandag morgen scannede de første patienter det gule sundhedskort for at melde deres ankomst i foyeren på Regionshospitalet Gødstrup. Bip. Bip! Snart følger mange flere efter, for på en almindelig hverdag venter hospitalet at tage i mod ca. 1.900 patienter ambulante patienter.

Find vej

Detaljerne om, hvordan man finder vej til undersøgelse og behandling fremgår af indkaldelsesbrevet og hospitalets hjemmeside, ligesom der også altid er hjælp at hente i hospitalets døgnbemandede hovedindgang, hvor receptionister og guider fra Røde Kors viser vej.

Akut sygdom Ring til lægen!

Akut syge eller tilskadekomne skal imidlertid bare blive ved med at gøre, som de altid har gjort: Ring til egen læge – og hvis der er lukket – til Lægevagten i Region Midtjylland.

- Med samlingen af hospitalerne i Regionshospitalet Gødstrup, er der for mange patienter meget nyt at forholde sig til. Men for alle os der forstuver en finger, får meget høj feber eller bliver ramt af andre akutte sygdomme og skader, er der ikke noget nyt under solen, siger sygeplejefaglig direktør på Regionshospitalet Gødstrup Ida Götke.

  • Ring 112 ved alvorlig ulykke eller livstruende sygdom
  • På hverdage i arbejdstid: Ring til din egen læge
  • Når din egen læge holder lukket, svarer Lægevagten telefonen

Din egen eller Lægevagten vurderer i telefonen, hvilken form for hjælp, der er brug for og om det omfatter besøg på f.eks. akutmodtagelsen i Herning, akutklinikken i Center for Sundhed i Holstebro eller akutmodtagelsen på Regionshospitalet Gødstrup.

Afdelinger åbner løbende

Regionshospitalet Gødstrup åbner løbende i februar og marts i takt med, at det nye hospital tages i brug af afdelingerne.

Når flytningen er gennemført fra Regionshospitalet Herning d. 20. marts vil der være:

  • Akutklinik i Holstebro, Lemvig (åbner 1. april) og Ringkøbing*
  • Lægevagtskonsultationer i Gødstrup, Holstebro, Ringkøbing*, Lemvig og Tarm.
  • *Akutklinikken og lægevagten i Ringkøbing er midlertidigt lukket og åbner senest 1. april 2022.

Læs mere om hospitalsflytningen på www.flyt.godstrup.rm.dk

Læs mere om lægevagt, skadestuer og akutklinik på www.rm.dk

Pressemeddelelsen kan ses her

Flere oplysninger 

  • Sygeplejefaglig direktør, Ida Götke, Regionshospitalet Gødstrup tlf. 2048 0689