22.02.2022

En app giver patienterne i Region Midtjylland et godt overblik over deres behandlingsforløb. En ny evaluering på Aarhus Universitetshospital (AUH) viser, at appen endda er gavnlig ved akut sygdom som blindtarmsbetændelse.

Patienterne er glade for videoinstruktioner og mulighed for kontakt til hospitalet i appen – særligt efter de kommer hjem fra hospitalet. Det er blandt hovedresultaterne i evalueringen af den digitale forløbsguide-app.

Benno Nagbøl er en af de patienter, der fik adgang til appen, da han blev indlagt med blindtarmsbetændelse:

- Jeg synes, at forløbsguiden gav et godt billede af forløbet både før og efter operationen. I mit tilfælde gik der cirka 24 timer før operation, så da jeg først havde fået smertestillende, havde jeg god tid til at kigge i guiden. Det gav tryghed før, og ikke mindst efter jeg var kommet hjem igen og skulle holde øje med operationssåret selv. Jeg synes, det er smart at kunne kommunikere med hospitalet gennem beskedfunktionen. Selv om der ikke kommer svar med det samme, var det nemmere end at skulle gå gennem egen læge i forløbet efter operationen.

I appen kan patienterne både få information om deres forløb i tekst og på video, og de kan få gentaget informationen, når de har brug for det. Samtidig giver appen mulighed for, at patienterne kan stille spørgsmål til personalet på hospitalet, hvis der opstår tvivl i dagene efter operationen:

- Patienterne fortæller, at de finder appen intuitiv og let at bruge, og flere patienter giver udtryk for, at appen giver dem en livline til hospitalet efter hjemkomsten. Evalueringen viser dog, at det kan være en udfordring at få givet appen til alle patienter inden operationen, fordi nogle patienter har for ondt eller ikke kan nå at få appen inden operationen, fortæller projektleder for evalueringen Lise Marie Witt Udsen, DEFACTUM.

Afdelingssygeplejerske på AUH, Pia Brandt, er glad for patienternes positive evaluering og påpeger, at personalet også ser fordele ved forløbsguiden:

- Medarbejderne oplever, at patienterne er forberedte på, hvad der sker i forløbet. Det gør patienterne mere rolige og bedre til at mestre situationen. Personalet sørger for at følge op på, om patienterne har forstået informationen i forløbsguiden, mens de er på hospitalet, og efterfølgende kan patienterne også kontakte personalet ved tvivl via beskedfunktionen.

Den digitale forløbsguide er til gavn for mange

Alle hospitaler i regionen er i forskelligt omfang i gang med at bruge forløbsguiden, og der kommer hele tiden flere afdelinger til, som gerne vil i gang - både i somatikken og psykiatrien. 

Også formand for den regionale styregruppe for forløbsguiden og lægefaglig direktør på AUH, Jørgen Schøler Kristensen, ser store perspektiver i løsningen:

- Jeg har flere gange erfaret, at IT-løsninger, som udspringer af en konkret udfordring i patienternes og afdelingernes hverdag, bliver de bedste. Og det kan være en udfordring at holde kontakten mellem patienter og hospital før og efter et sygdomsforløb. Med den digitale forløbsguide til at understøtte denne kontakt, har vi taget udgangspunkt i et behov, som er stort hos både patienterne og hospitalets ansatte. Det tror jeg, er nøglen til succesen, konkluderer Jørgen Schøler.

Find evaluering af den digitale forløbsguide til patienter med blindtarmsbetændelse her

Patienter finder information om sygdomsforløb i patientvejledninger på hospitalets hjemmeside (eller på print) - uanset om der findes en digital forløbsguide til deres specifikke forløb. Patienter kan frit vælge at bruge appen den digitale forløbsguide.
Se patientvejledning for blindtarmsbetændelse her

Fakta

- om den digitale forløbsguide

 • Den digitale forløbsguide består af en app til patienter og en adgang til medarbejdere via en browser.
 • Appen giver bl.a. mulighed for videoinstruktioner og kontakt med hospitalet (beskedfunktion).
 • Appen er udviklet af Emento i samarbejde med Region Midtjylland og Aarhus Universitetshospital, AUH.
 • Patienterne får relevant viden om deres forløb og kan genopfriske hospitalsforløbet via appen.

- om blindtarmspatienters forløb på Aarhus Universitetshospital

 • Ved mistanke om blindtarmsbetændelse bliver patienten indlagt på hospitalet.
 • Når patienten er diagnosticereret med blindtarmsbetændelse venter patienten på hospitalet på operation.
 • Ventetiden kan vare fra 20 minutter til cirka et døgn.
 • Efter operationen kommer patienten til opvågning og herefter hjem.
 • Hjemme skal patienten selv holde øje med sit sår, bestille tid til at få stingene taget ud ved egen læge og gennem flere dage give sig selv indsprøjtninger med blodfortyndende medicin.

- om appen til patienter med blindtarmsbetændelse

 • Indeholder information om, hvad der sker før, under og efter operationen for blindtarmsbetændelse, herunder hvad patienten skal gøre efter han eller hun kommer hjem fra hospitalet.
 • Patienter tilbydes (når det er muligt) appen i ventetiden på operationen.
 • Med appen kan patienten skrive beskeder til hospitalet i fem dage efter operationen.
 • Appen rummer telefonnummer til afdelingen på hospitalet.
 • Inden appen blev et tilbud, var patienterne henvist til ringe til afdelingen på hospitalet de første 24 timer efter operationen, og derefter henvende sig til egen læge.

Kontakt

 • Jørgen Schøler Kristensen, lægefaglig direktør, Aarhus Universitetshospital, formand for styregruppe for forløbsguiden i Region Midtjylland. Tlf. 2016 3201, joerkris@rm.dk
 • Pia Brandt, piabrand@rm.dk afdelingssygeplejerske, Aarhus Universitetshospital.
 • Lise Marie Witt Udsen, specialkonsulent og cand.scient.pol. DEFACTUM, tlf. 2499 7787 / Lise.Udsen@stab.rm.dk