Kløvhøj_520x340.png

 

23.02.2022

Regionsrådet har nu endegyldigt besluttet at lukke afdelingen Kløvhøj i Dalstrup.

Lukningen sker som følge af en støt faldende efterspørgsel og et betydeligt underskud på driften. Lukningen vil ske gradvist i løbet af de kommende måneder.

Der har løbende været iværksat initiativer for at øge efterspørgslen efter Kløvhøjs tilbud. Inden for de seneste år har man blandt andet ansat sygeplejefagligt personale og etableret en intern skole for at styrke bredden i faglighederne og skabe rammerne for en helhedsorienteret indsats. Desuden er markedsføringen af specialområdets tilbud styrket på bl.a. sociale medier og i forhold til kommunerne. Til trods for gode resultater andre steder i specialområdet har det ikke resulteret i en øget efterspørgsel på Kløvhøjs pladser.

Som følge af lukningen vil fire tilbageværende børn og unge blive udskrevet. Fire andre går i skole eller dagbeskæftigelse på Kløvhøj, men bor på en anden afdeling i specialområdet.

Medarbejderne er blevet orienteret om regionsrådets beslutning. Ved årsskiftet var der ansat 25 medarbejdere på Kløvhøj. Det er fortsat forventningen, at de alle vil kunne blive tilbudt arbejde i en af specialområdets eller det regionale socialområdes andre afdelinger.

Indtil videre beholder regionen Kløvhøjs bygninger i Dalstrup. Når lukningen er gennemført vil der blive set på om bygningerne kan bruges til andre formål.

Afviklingen forventes at være gennemført i løbet af foråret 2022.

Fakta

Kløvhøj er en afdeling under Specialområde Børn og Unge i Region Midtjylland. Afdelingen har

20 døgnpladser, men ved årets begyndelse var kun været indskrevet seks børn og unge, hvoraf to var på vej til at flytte. Trods løbende iværksatte initiativer har der ikke været udsigt til, at nye børn og unge var på vej ind.

Beboerne på Kløvhøj er kendetegnet ved udviklingshæmning i kombination med psykiske vanskeligheder, såsom kognitive funktionsnedsættelser, tilknytnings- og/eller personlighedsforstyrrelser, seksuelt krænkende adfærd, at være kriminalitetstruet mv.

Foruden afdelingens døgnpladser har Kløvhøj tilknyttet en intern skole med plads til 10 elever. Der er en dialog med Norddjurs Kommune om at finde et alternativt undervisningstilbud. Regionalt eller kommunalt.

Kløvhøj ligger i Dalstrup i Norddjurs Kommune.