07.02.2022

9. februar åbner akutklinikken i Center for Sundhed i Holstebro, Stationsvej 35 ved siden af lægevagten. Åbningen sker som en led i den større flytning fra Holstebro til Regionshospitalet Gødstrup.

Fakta om Akutklinikken og Center for Sundhed

Akutklinikken, som bemandes af behandlersygeplejersker, vil efter flytningen fortsat være et tilbud om akut hjælp til borgere med bopæl i Holstebro, Struer og Lemvig kommuner, der visiteres af egen læge eller vagtlægen på grund af mindre skader.

Frem til, at akutmodtagelsen og resten af Regionshospitalet Holstebro lukker søndag den 13. februar, er åbningstiderne kl. 7.00-23.00. Fra 14. februar er Akutklinikken døgnåben.

Indgangen til akutklinikken er i dagtid via hovedindgangen i Center for Sundhed. Fra kl. 16 og i weekender og helligdage er der indgang via lægevagten i Center for Sundhed.

Med åbningen af akutklinikken i Holstebro ser rækken sundheds- og behandlingstilbud fra Regionshospitalet Gødstrup tættere på patienter med bopæl i de nordvestlige kommuner, Holstebro, Lemvig og Struer sådan ud:

  • Blodprøvetagning og EKG (Blodprøver og Biokemi)
  • Enhed for Lindrende Behandling (Onkologisk Afdeling)
  • Jordemoderforberedelse og efterfødselsklinik (Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling)
  • Klinik for Diabetes og Stofskiftesygdomme (Medicinsk Afdeling)
  • Klinik for Leddegigt og Bindevævssygdomme (Medicinsk Afdeling)
  • Kræftklinik med bl.a. kemoterapi (Onkologisk Afdeling)
  • Øjenklinik (Øjenafdelingen).

Blodtappevognen for bloddonorer holder hver onsdag på parkeringspladsen til højre for indgangen til Center for Sundhed.

Henvisninger og spørgsmål skal fortsat rettes til afdelingen på Regionshospitalet Gødstrup, der driver klinikkerne.

Ring altid først ved brug for akut hjælp

Når Regionshospitalet Gødstrup åbner i løbet af februar og marts 2022, flytter lægevagten, akutmodtagelser og akutklinikker fra Regionshospitalet Holstebro og Regionshospitalet Herning.

De akutte funktioner flytter gradvist.

Når flytningen er gennemført, vil der være:

  • Akutmodtagelse (skadestue) i Gødstrup
  • Akutklinikker i Holstebro, Ringkøbing og Lemvig
  • Lægevagt i Gødstrup, Holstebro, Ringkøbing, Lemvig og Tarm.

Find adresser og åbningstider for lægevagt, skadestuer og akutklinikker her.

Mere info om flytningen: www.flyt.godstrup.dk