08.02.2022

1. maj tiltræder Jette Møller Ahrensberg som klinikchef ved Vestdansk Center for Rygmarvsskade, og hun overtager dermed det lægefaglige ansvar for det højt specialiserede center for neurorehabilitering af rygmarvsskadede patienter fra Jylland og Fyn.

Hospitalsenhed Midt har ansat Jette Møller Ahrensberg som klinikchef ved Vestdansk Center for Rygmarvsskade i Viborg.

- Sammen med det øvrige ledelsesteam og medarbejderne vil jeg bidrage til, at Vestdansk Center for Rygmarvsskade forbliver et anerkendt og højt specialiseret rehabiliteringscenter. Det er min ambition at skabe gode rammer for rehabiliteringsforløb baseret på klinisk erfaring, høj faglighed og evidens. Her vil mit fokus være på omsorgsfuld og patientsikker behandling, på tværfagligt samarbejde, på godt arbejdsmiljø, på fastholdelse og rekruttering, siger Jette Møller Ahrensberg.

Neurorehabilitering bliver et nyt lægefagligt område for den kommende klinikchef. Det er heldigvis ikke en ny situation på Vestdansk Center for Rygmarvsskade, når nyansatte skal oplæres i denne særlige patientgruppe, som patienter med rygmarvsskade er.

- Vi har rigtig god erfaring med at tage godt imod nyansatte og i at give den oplæring og tid der skal til, for at man til fulde forstår de problemstillinger, som disse patienter har. Vi glæder os derfor til at tage imod Jette Møller Ahrensberg, hvor hun bliver godt introduceret til den tværfaglige tilgang til rehabilitering, siger Lene Rosendahl, ledende overlæge i Neurologi, som Vestdansk Center for rygmarvsskade organisatorisk hører under.

Jette Møller Ahrensberg er 53 år. Hun er speciallist i både almen medicin og akutmedicin og kommer fra en stilling som funktionsledende overlæge i Akut Voksenafdeling i Akutafdelingen på Aarhus Universitetshospital, hvor hun har arbejdet de sidste knap otte år. Ud over at have stor erfaring med tværfagligt samarbejde og for udvikling af optimale patientforløb på tværs af mange afdelinger på Aarhus Universitetshospital, har Jette blandt andet også været forskningsansvarlig overlæge i Akutafdelingen, og har i 2012 selv forsvaret sin ph.d-afhandling.

Vestdansk Center for Rygmarvsskade er det ene af Danmarks to højt specialiserede rehabiliteringscentre for patienter, der er lammet fra halsen eller fra hoften og nedefter på grund af skade på rygmarven. Skaden kan være opstået efter en ulykke eller som følge af sygdom, og patienterne er typisk indlagt i op til et halvt år til rehabilitering.

- Vestdansk Center for Rygmarvsskade er en vigtig del af hele det store neurorehabiliteringsområde, som sammen med Regionshospitalet Hammel Neurocenter og Neurologi er en meget vigtig del af Hospitalsenhed Midt. Vi er glade for at ansætte Jette Ahrensberg til at lede Vestdansk Center for Rygmarvsskade fremadrettet. Hun har mange års erfaring med i bagagen, både lægefaglig og ledelsesmæssigt, siger Claus Brøckner Nielsen, lægefaglig direktør i Hospitalsenhed Midt.

Jette Ahrensberg bor i Hinnerup med sin mand. Sammen har de tre voksne døtre.

Titlen klinikchef bliver til juni erstattet med titlen ledende overlæge, som følge af nye overenskomstregler.

Fakta

  • Vestdansk Center for Rygmarvsskade (VCR) på Regionshospitalet Viborg varetager højt specialiseret neurorehabilitering af patienter med rygmarvsskade. Skaden har lammet patienterne helt eller delvist – enten fra halsen (tetraplegi) eller fra brystet (paraplegi) og nedefter. Skaden kan være opstået efter en ulykke eller som følge af sygdom.

  • VCR har 35 rehabiliteringspladser for indlagte patienter og råder desuden over fire senge på Regionshospitalet Viborgs patienthotel til patienter i kortere rehabiliteringsophold. Patienter tilbydes livslang opfølgning i centrets klinik.
  • I Danmark er der to højt specialiserede rehabiliteringscentre for patienter med rygmarvsskade. VCR i Viborg modtager patienter fra hele Jylland og Fyn. Rygmarvsskadede patienter fra Østdanmark rehabiliteres på Afdeling for Rygmarvsskader i Hornbæk.

Flere oplysninger

  • Claus Brøckner, lægefaglig direktør, Hospitalsenhed Midt.
  • Tlf.: 7844 1003.
  • Lene Rosendahl, ledende overlæge, Neurologi, Hospitalsenhed Midt. Tlf.: 7844 6002.
  • Jette Møller Ahrensberg. Tlf.: 2615 1319