02.02.2022

Medarbejderne på Region Midtjyllands hospitaler kan se frem til en pose penge til uddannelse, kompetenceudvikling og arbejdsmiljø.

Regionsrådet har fordelt 15 mio. kroner blandt hospitalerne i Region Midtjylland til understøttelse af uddannelse, kompetenceudvikling og et arbejdsmiljø i balance.  

Regionsrådet besluttede i forbindelse med budgetforliget for 2022, at en del af den økonomiske realvækst skulle bruges på at lette presset på medarbejderne og sikre et arbejdsmiljø i balance. Blandt andet ved at understøtte uddannelse og kompetenceudvikling, så medarbejderne har de rette kompetencer til at løse opgaverne nu og i fremtiden.

- Vi investerer 15 mio. kroner i udvikling af medarbejdernes kompetencer og arbejdsmiljø. Vi ved, at et højt fagligt niveau har betydning for både fastholdelse og rekruttering. Vi ved også, at det at man som medarbejder føler sig fagligt velfunderet og klædt på til at løfte opgaven har stor betydning for arbejdsmiljøet. Derfor glæder det mig, at vi nu kan sende et beløb øremærket uddannelse, kompetenceudvikling og arbejdsmiljø til alle vores hospitaler, præhospitalet og psykiatrien, siger regionsrådsformand Anders Kühnau (S).

Region Midtjyllands 360-graders plan indeholder tilsvarende initiativer med henblik på at etablere uddannelses- og kompetenceudviklingstiltag inden for flere faggrupper, så de kan indgå i den patientnære opgavevaretagelse og vagtarbejdet.

De 15 mio. kr. finansieres ved 10 mio. kr. fra puljen "Styrkelse af uddannelsesområdet". De resterende 5 mio. kroner kommer fra et allerede opnået mindreforbrug på tilskudsmedicin i 2021 og forventning om mindreforbrug i 2022.

 

Sådan fordeles pengene

Område

Antal kroner

AUH

6.150.000

RH Horsens

975.000

RH Randers

1.050.000

HE Vest

2.085.000

HE Midt

2.400.000

Præhospitalet

435.000

Psykiatrien

1.905.000

Total

15.000.000

 

Flere oplysninger: