04.02.2022 

I denne uge har tre firmaer fået besked på, at de er prækvalificeret til at afgive tilbud på totalentreprisen på oprensning af kemikaliedepotet ved Høfde 42. Både oprensningsmetoder med opvarmning (termisk) og udvaskning er fortsat i spil. 

Region Midtjylland havde modtaget tre ansøgninger om prækvalifikation, og alle tre er vurderet at leve op til de krav, der er fastsat for totalentreprisen. Det er virksomhederne Arkil A/S, Fortum Waste Solutions A/S og Krüger A/S, der sammen med deres støttende samarbejdspartnere er prækvalificeret. (Se overblik nedenfor) 

I udbuddet har regionen bl.a. lagt sig fast på, at oprensningen ved Høfde 42 kan foregå ved enten en jordvaskmetode eller en termisk oprensning. Efter prækvalifikationen ligger det fast, at begge metoder fortsat er en mulighed, idet de tre virksomheder forventes at ville anvende forskellige metoder i deres tilbud. 

Luftfoto fra 2018 da der blev gravet forurenet sand op fra kemikaliedepotet ved Høfde 42

Billede fra 2018 da der blev gravet sand op til hhv. Krüger og Fortum Waste Solutions, der testede to forskellige bæredygtige rensemetoder. Foto: Rune Borre-Jensen, Region Midtjylland 

I 2018 blev der gravet 130 tons forurenet sand op fra kemikaliedepotet ved Høfde 42 til to MUDP-projekter  (Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram) med det formål at teste netop opvarmning og udvaskning som rensemetoder. Læs mere om de to projekter

Tilbudsfrist i juni 2022 

Prækvalifikationen er endnu en milepæl på vejen mod oprensning af den ene af de tre generationsforureninger på Harboøre Tange. De tre virksomheder har nu frem til den 10. juni 2022 til at afgive deres indledende forhandlingstilbud. Herefter skal tilbuddene forhandles.

Region Midtjylland forventer at kunne indgå kontrakt med den vindende entreprenør i september/oktober 2022. 

Prækvalificerede virksomheder 

De tre prækvalificerede virksomheder inkl. støttende firmaer (alfabetisk rækkefølge)

 

ANSØGER

 

STØTTENDE ENHEDER 

Arkil A/S 

 

Haemers Technologies SA

WSP Danmark A/S


Fortum Waste Solutions A/S 

 

DGE Miljø- og Ingeniørfirma A/S

Enbicon ApS

Fortum Waste Solutions AB

Per Aarsleff A/S

VG Entreprenør A/S


Krüger A/S 

 

MT Højgaard Danmark A/S 

Rambøll Danmark A/S 

TerraTherm Inc.