08.02.2022

I samarbejde med Region Midtjylland og Kystdirektoratet inviterer Ringkøbing-Skjern Kommune til virtuel workshop om, hvordan vi bedst sikrer os mod oversvømmelse fra regnvand, grundvand, havvand og vandløb.

Selv før klimaforandringerne var en mærkbar realitet, gik både Ringkøbing Fjord, Skjern Å og en del andre vandløb over sine bredder i våde perioder, ligesom Vesterhavet viser tænder om vinteren.

Men i takt med klimaforandringerne bliver vejret mere ekstremt, og ifølge det kort, Kystdirektoratet har udarbejdet, så er der minimum otte steder i Ringkøbing-Skjern Kommune, hvor risikoen for oversvømmelser er aldeles overhængende.

Vandet kommer fra oven i form af regn i stride strømme og ind imellem skybrud, fra neden i form af forhøjet grundvand – og fra overløb fra åer, vandløb, fjorden og havet.

- For kommunen handler det i bund og grund om, at vi i fællesskab med borgerne skal blive bedre til at dæmme op for problemer med vand og med oversvømmelser, for det bliver i tiltagende grad en udfordring for os, siger Ivan Thesbjerg, afdelingsleder i Ringkøbing-Skjern Kommunes afdeling for Land og Vand.

- Derfor inviterer kommunen nu - i samarbejde med Region Midtjylland og Kystdirektoratet – til et virtuelt borgermøde, hvor det overordnede fokus er på, at vi skal blive bedre rustet til at modstå det vand, der i stadigt tiltagende mængder kommer fra oven, fra neden og fra hav, fjord og å og oversvømmer dele af kommunen, forklarer Ivan Thesbjerg.

Kort over oversvømmelser

For at klæde borgerne bedst muligt på til at dæmme op for vandmasserne, har Region Midtjylland og Kystdirektoratet i EU-projektet C5a gennem de seneste to år arbejdet på en vejviser, der kan understøtte kommunal klimatilpasning. Og da Ringkøbing-Skjern Kommune er en af landets mest udsatte kommuner, når det gælder oversvømmelser, var det hér, projektpartnerne valgte at lægge fokus på den danske del af det EU-finansierede projekt.

- Vi har tidligere i sommeren 2020 udsendt spørgeskemaer til borgere i kommunen og har haft stor glæde af de besvarelser, vi fik ind. For øjeblikket arbejder vi på en guide, der offentliggøres i marts måned. Men inden projektet afsluttes helt, vil vi gerne endnu engang involvere borgerne i Ringkøbing-Skjern Kommune og bl.a. fortælle om vores foreløbige konklusioner, siger Per Sørensen, kystteknisk chef og projektleder i Kystdirektoratet.

Allerhelst havde han og projektkollegerne taget turen til Naturkraft, hvor der var planlagt borgermøde. Men pga. de høje Covid-19 smittetal bliver mødet afholdt virtuelt den 9. februar kl. 15.00-17.00.  
Deltagelse er gratis, og interesserede kan tilmelde sig pr. e-mail til jamof@kyst.dk. Forud for mødet vil alle tilmeldte få tilsendt en e-mail med et link til et virtuelt møderum.

Læs mere om projektet: C5a (kyst.dk)

Program for mødet

  1. Præsentation af værktøjer til at finde ud af, om man er truet af oversvømmelse.
  2. Ansvarsfordeling og servicemål (forsyning, vandløbsregulativer og Fællesaftale om kystbeskyttelse)
  3. Hvad kan du selv gøre? Præsentation af forskelige hjemmesider med inspiration.
  4. Hvad gør Ringkøbing-Skjern kommune, Ringkøbing-Skjern Forsyning, Region Midtjylland og Kystdirektoratet/staten?
  5. Mulighed for spørgsmål og svar til webinarets panel

Efter mødet vil der desuden være mulighed for at stille spørgsmål direkte eller efterfølgende pr. e-mail.Oversvømmelse-mark-1.pg.jpg

I Ringkøbing-Skjern Kommune oplever flere områder allerede jævnligt oversvømmelser, og med klimaforandringerne kommer der endnu mere vand i fremtiden. Det vand udvkler region og kommune sammen med Kystdirektoratet nye metoder til at håndtere. foto: Ringkøbing-Skjern Kommune.

Flere oplysninger

  • Per Sørensen, kystteknisk chef, Kystdirektoratet, tlf. 21 49 77 43, e-mail  pso@kyst.dk
  • Ivan Thesbjerg, afdelingsleder Ringkøbing-Skjern Kommune, tlf. 99 74  14 03, e-mail ivan.thesbjerg@rksk.dk
  • Christian Billund Dehlbæk, projektkoordinator, Region Midtjylland, tlf. 24 24 22 69, e-mail: christian.dehlbaek@ru.rm.dk