19.01.2020 (opdateret 26.01.22*)

*Regionsrådet har 26. januar godkendt den forlængede nedlukning. Partierne Venstre, Dansk Folkeparti, Nye Borgerlige og Kristendemokraterne stemte imod forlængelsen.

På baggrund af indstillinger fra to fagudvalg, indstiller Forretningsudvalget, at Akutklinikken Ringkøbing og Lægevagtens konsultation i Ringkøbing fortsat er midlertidigt lukket og senest genåbner 1. april 2022.
Røntgen og blodprøvetagning i sundhedshuset er åbent.

Akutklinikken i Ringkøbing skal fortsat være midlertidigt lukket og genåbne senest 1. april 2022.

Forretningsudvalget i Region Midtjylland indstiller til regionsrådet, at den midlertidige nedlukning af Akutklinikken Ringkøbing og Lægevagtens konsultation i Ringkøbing forlænges, så begge åbner hurtigst muligt og senest 1. april.

Det sker på baggrund af indstillinger fra fagudvalgene Hospitalsudvalget og Udvalget for Nære Sundhedstilbud.

Regionsrådsrådet tager stilling til indstillingen fra Forretningsudvalget på sit møde 26. januar.

Forlængelsen af den midlertidige lukning sker af hensyn til patientsikkerhed for akut syge patienter og for at kunne opretholde aktiviteten i Akutafdelingen på Regionshospitalet Herning.

- Jeg deler borgernes ønske om at genåbne akutklinikken i Ringkøbing så hurtigt som muligt. Personalemangel, højt arbejdspres, påbud fra Arbejdstilsynet og flytning til Gødstrup presser aktuelt akutafdelingen i Herning voldsomt. Derfor er det nødvendigt at personale fra Akutklinikken i Ringkøbing hjælper på akutafdelingen i Herning, imens hospitalet arbejder hårdt på at finde en løsning, så akutklinikken kan genåbnes, siger Anders Kühnau (S), Regionsrådsformand.

 

- Jeg ønsker naturligvis at akutklinik og lægevagt i Ringkøbing genåbner hurtigst muligt. Men aktuelle udfordringer på akutområdet gør, at vi er nødt til at sikre os nok hænder til at behandle potentielt livstruende tilstande for akut syge patienter. Det handler om patientsikkerhed og personalemangel. Jeg anerkender de lokale ønsker og bekymringer, og hæfter mig ved, at det er en midlertidig løsning og at de relevante parter arbejder hårdt på at finde en holdbar løsning, så akutklinikken kan genåbnes hurtigst muligt, siger Purnima Erichsen (K), formand for Hospitalsudvalget.

- I udvalget vil vi følge sagen tæt og vi lægger stor vægt på at borgerne omkring Ringkøbing får klar og tydelig information. Hvis det er muligt at genåbne tilbuddene i Ringkøbing tidligere end første april, også gennem en delvis åbning i noget af den sædvanlige åbningstid, skal vi gøre det, siger Else Søjmark (S), formand for Nære Sundhedstilbud.

Mulig genåbning før april

Under nedlukningen skal hospitalet arbejde på rekruttering af behandlersygeplejersker og rekruttering og kompetenceudvikling til behandlersygeplejerskeniveau af blandt andet andre faggrupper. Regionshospitalet Herning skal frem mod 1. april målrettet arbejde på at samle et hold, der kan genåbne akutklinikken helt, trinvist eller med reduceret åbningstid før 1. april i år.

Marianne Karlsmose (KD), Lone Langballe (DF), Inger-Marie Tryde (NB) og Venstre stemte imod at forlænge den midlertidige lukning, med følgende tilkendegivelse: "idet de, med hospitalsledelsens gennemgang af en række igangsatte tiltag, som partierne anerkender, ikke kan støtte en forlængelse af lukningen af akutklinikken i Ringkøbing".

Lone Langballe og Inger-Marie Tryde stemte desuden imod, at der arbejdes målrettet på at få et hold på plads med henblik på at kunne åbne hurtigst muligt, herunder også muligheden for en trinvis åbning eller åbning med reduceret åbningstid før 1. april 2022.

Lukket fra 17. december

Akutklinikken og Lægevagtkonsultationen i Ringkøbing har været lukket siden 17. december på grund af stor mangel på sygeplejersker.

Akutafdelingen i Herning er stærkt presset af ekstra mange akut syge patienter, personalemangel og et strakspåbud fra Arbejdstilsynet om at nedbringe arbejdsbelastningen for sygeplejerskerne.

Hospitalsledelsen vurderer, at personalemanglen kan få alvorlig betydning for patientsikkerheden på akutafdelingen og at det derfor er nødvendigt at personale fra Akutklinikken i Ringkøbing hjælper på akutafdelingen i Herning.

Akutafdelingerne i Hospitalsenheden Vest er normeret til 137 sygeplejerskestillinger (inklusiv barsel og deltid), men mangler aktuelt 31 sygeplejersker.

Afdelingen presses af ubesatte stillinger, højt sygefravær og et slidt personale, der i en lang periode har skullet yde ekstraordinært og tage flere vagter, for at få hverdagen til at hænge sammen.

Desuden presses personalet af at forberede den forestående flytning til Gødstrup, der medfører nye arbejdsgange, som alle skal lære inden indflytningen.

Lægevagten er åben

Under nedlukningen vil der som vanligt blive foretaget sygebesøg af Lægevagten, ligesom der fortsat vil være mulighed for at få foretaget røntgen og få taget blodprøver i Sundhedshuset i Ringkøbing.

Lægevagten kan først tilbyde konsultation i Ringkøbing efter 1. april. Får man i perioden brug for akut lægehjælp, skal man – helt som normalt – inden for almindelig åbningstid ringe til sin egen læge. Når egen læge har lukket, skal man ringe til Lægevagten. Det gælder også patienter i Ringkøbing-området, hvis de får behov for undersøgelse og behandling. Lægevagten fortsætter uændret med at køre på sygebesøg.

På hjemmesiden www.akut.rm.dk er der en oversigt over muligheder for akut hjælp i forbindelse med pludselig opstået sygdom eller skade.

Fakta

  • På baggrund af indstillinger fra to fagudvalg, indstiller Forretningsudvalget, at Akutklinikken Ringkøbing og Lægevagtens konsultation i Ringkøbing fortsat er midlertidigt lukket og senest genåbner 1. april 2022.
    *Regionsrådet har 26. januar godkendt den forlængede nedlukning. Partierne Venstre, Dansk Folkeparti, Nye Borgerlige og Kristendemokraterne stemte imod forlængelsen.
  • Nedlukningen omfatter ikke sygebesøg af Lægevagten.
  • Nedlukningen omfatter ikke røntgen og blodprøver i Sundhedshuset i Ringkøbing.

Se yderligere i indstillingen til Forretningsudvalget

Flere oplysninger

  • Regionsrådsformand Anders Kühnau (S)
  • Formand for Hospitalsudvalget Purnima Erichsen (K)
  • Formand for Nære Sundhedstilbud Else Søjmark (S)