12.01.2022

Landbrugsstyrelsen bidrager med projektbevilling til administration af en multifunktionel jordfordeling (MUFJO) på Endelave, som er et essentielt bidrag til at EU-LIFE BioScape projektet kan lykkes. Region Midtjylland er projektleder på BioScape, som er et partnerskabsprojekt med i alt ni partnere.

Planerne om skovrejsning, mere sammenhængende natur og bedre muligheder for friluftslivet er rykket et stort skridt nærmere beboere og gæster på Endelave. Landbrugsstyrelsen har nemlig sagt ja til at hjælpe med at undersøge, om det kan lade sig gøre at fordele marker og enge på en ny måde til gavn for mennesker og dyr.

- Vi vil fremtidssikre livet på øen ved at sikre grundvandet og skabe en mere sammenhængende natur. Det kommer til at involvere rigtig mange lodsejere på øen, så derfor er det første og vigtige skridt, at vi får indledt en god dialog, hvor vi er åbne om de muligheder, der ligger for den enkelte lodsejer, siger biolog Frida Franko-Dossar i Horsens Kommune.

Derfor har Horsens Kommune søgt om assistance til multifunktionel jordfordeling hos Landbrugsstyrelsen, som et supplement til EU-LIFE BioScape projektet. Landbrugsstyrelsen starter i løbet af foråret en dialog med lokale lodsejere på øen for at afklare mulighederne for at bytte og erstatte jord i realiseringen af projektet.

- I det her projekt er der ca. 145 lodsejere involveret, så det er noget af en kabale, der skal gå op. Nøgleordet er frivillighed, så vi skal finde ikke bare én men mange gode løsninger, som lodsejere kan nikke ja til, siger Frank Kargo enhedschef i Landbrugsstyrelsen.

BioScape vil i samarbejde med relevante aktører udvikle nye værktøjer og metoder til i højere grad at gøre processen omkring jordfordeling inddragende og transparent. Derudover har projektet fokus på at skabe mere sammenhængende natur og biodiversitet, sikre rent drikkevand og give plads til rekreative værdier i naturen.

Læs mere om BioScape: Nyt partnerskab viser vej til nytænkning af landarealer

 

BioScape er støttet af EU Life Biodiversity og består af ni partnere, der arbejder for at skabe øget biodiversitet og nye tilgange til samarbejde om klimatilpasning i tre projektområder. Region Midtjylland er projektleder på projektet. Foto. BioScape.

Fakta

  • Den multifunktionelle jordfordeling på Endelave involverer cirka 941 hektar og 145 lodsejere. Jordfordelingen er en del af et større projekt for øen med fokus på samskabelse til fordel for øens natur og biodiversitet.
  • Det samlede projekt hedder BioScape og er et samarbejde mellem Horsens, Lemvig og Hedensted Kommune samt Samn Forsyning, Region Midtjylland, SEGES, European Landowners' Organisation (ELO), Danmarks Naturfredningsforening og Aarhus Universitet.
  • Det bliver støttet med 22,2 millioner kroner fra EU LIFE Biodiversity. Projektets ni partnere deler den resterende finansiering på 14,8 millioner kroner.
  • Landbrugsstyrelsen tilslutter sig til rækken af bidragsydere og samarbejdspartnere med sin støtte til multifunktionel jordfordeling på Endelave.

bioscape_life.jpg