31.01.2022

Fremover kan borgerne i Region Midtjylland kontakte Patientkontoret via en ny online løsning, der tages i brug den 1. februar 2022.

Regionsrådet vedtog den 27. oktober 2021 en plan med en række initiativer for at øge effektiviteten og reducere ventetiden i Patientkontoret i Region Midtjylland. Som en del af denne plan er der udviklet en brugervenlig online-formular, som patienterne skal udfylde, hvis de ønsker hjælp fra Patientkontoret. Formularen skal sikre, at Patientkontoret får alle nødvendige oplysninger om patienten. På den måde kan Patientkontoret nemmere hjælpe patienten videre.


Den nye formular giver borgerne mulighed for at kontakte Patientkontoret på alle tider af døgnet, og ensretningen i henvendelsesformen gør det muligt for Patientkontoret at effektivisere arbejdsgangene ved at implementere flere robotløsninger.
Formularen kan tilgås på patientkontoret.rm.dk fra den 1. februar 2022.


Med indførelse af den nye online løsning vil patienterne ikke længere skulle ringe til Patientkontoret og risikere at skulle vente i telefonkø. Patienterne bliver i stedet ringet op af en patientvejleder, der har haft mulighed for at sætte sig ind i patientens sag på forhånd og derved hurtigere kan vejlede og hjælpe patienten.


Samtidig med udviklingen af den nye digitale platform har Patientkontoret nedbragt den ophobning af henvendelser, der i efteråret 2021 medførte lange svartider. Dette medfører, at der ikke tages en stor bunke ældre henvendelser med over til en ny løsning og at patienterne nu oplever korte svartider.


Det er forventningen, at det med implementeringen af den nye digitale løsning fremover kan sikres, at den korte svartid for patienterne kan opretholdes i normaldriftssituationer.


Det er stadig muligt at ringe til patientkontoret på 7841 0444, hvor medarbejdere kan hjælpe med at udfylde formularen.

Fakta

  • For at sikre hurtigere svar til borgerne skal kontakt til Patientkontoret i Region Midtjylland fremover fortrinsvis ske via en formular på hjemmesiden patientkontoret.rm.dk
  • Det er stadig muligt at ringe til patientkontoret på 7841 0444, hvor medarbejdere kan hjælpe med at udfylde formularen.

Kontakt