14.01.2022

I denne uge gik arbejdet i gang med at lave geotekniske undersøgelser på og omkring det område på Harboøre Tange, hvor Cheminova fra 1953-1961 havde produktion. Arbejdes ventes at stå på i ca. otte uger.

Undersøgelserne, som den rådgivende ingeniørvirksomhed Geo bistår regionen med, skal belyse de geotekniske forhold i jorden på og omkring den gamle fabriksgrund.

Borearbejde i gang på Cheminovas gamle fabriksgrund i baggrunden ses den nuværende produktionsvirksomhed FMC Rønland. Foto: Region Midtjylland

Borearbejde i gang på den grund på Harboøre Tange i Vestjylland, hvor Cheminova i 1950'erne og indtil starten af 1960'er havde produktion. Siden blev fabrikken jævnet med jorden, efter produktionen var flyttet til området Rønland, hvor der i dag er produktion. Den nuværende fabrik ses i baggrunden. Foto: Region Midtjylland 

Den nye viden skal bruges til det videre arbejde med at planlægge og designe de kommende oprensningsscenarier. Fx skal undersøgelserne give en vurdering af, hvor stabil undergrunden er ift. evt. kommende udgravninger med særligt hensyn til den nærliggende Thyborønvej og jernbanen.

Undersøgelser og flere prøver 

Der bliver samtidig taget jordprøver til analyse, så vores forureningsteam får suppleret den viden, de i forvejen har omkring forureningerne på arealet.

De geotekniske undersøgelser er de første af flere undersøgelser i 2022. Alt sammen skal sikre viden nok til at kunne udbyde opgaven med at rense op på grunden. 

En markør til boring på Cheminovas gamle fanriksgrund. Markørpælen har navnet GEO og et markørnummer påskrevet. I baggrunden ses den nuværende fabrik FMC Rønland. Foto: Region Midtjylland

Foto: Region Midtjylland 

En af tre generationsforureninger 

Cheminovas gamle fabriksgrund er den ene af i alt tre generationsforureninger på Harboøre Tange. Foruden den gamle fabriksgrund er det også kemikaliedepotet på stranden ved Høfde 42 og den nuværende fabriksgrund på Rønland.

Den gamle fabriksgrund er en del af første fase af oprensning af generationsforureningerne i Danmark.