05.01.2022

Alle der ønsker det, kan let blive vaccineret hurtigt, for vaccinestederne har mange ledige tider de kommende dage.

Alle borgere over 5 år er inviteret til vaccination mod COVID-19. Knap ni af ti (88 %) af de inviterede borgere i Region Midtjylland er nu vaccineret. I målgruppen af 5-11 årige har 50 % enten fået første vaccinestik eller booket tid til det.

- Mange tak til alle jer, der er vaccineret. I hjælper til at holde smitten nede og sikre den nødvendige kapacitet på hospitalerne, siger regionsrådsformand Anders Kühnau.

Vacciner.dk bugner stadig af ledige midtjyske vaccinetider.
Det er muligt at blive vaccineret hurtigt, hvis du stadig mangler et eller flere vaccinestik.

Af de inviterede borgere i Region Midtjylland har ca. 149.400 (12 %) endnu hverken ladet sig vaccinere eller booket tid til vaccination.

Stor vilje til at hjælpe

Vaccinestederne har haft travlt med at ansætte og oplære nyt personale de seneste uger. I december lånte hospitaler og regionshuse ansatte ud til at hjælpe med vaccinationerne. De er nu næsten alle retur i vante opgaver.

Før nytår havde 5.570 meldt sig til regionens "Corona Assistance" jobbank.

- Viljen til at hjælpe har været enorm og større end vaccinestedernes behov for hjælpende hænder. Tusind tak til alle, der stod klar til at hjælpe, siger regionsrådsformand Anders Kühnau.

Behovet for personale til vaccinationsindsatsen udvikler sig løbende. Hospitalerne vil fortsat kontakte kandidater fra jobbanken efter behov.

Hvem er nu vaccineret?

Ca. 1.116.000 borgere er vaccineret med mindst et stik. ca. 1.062.800 borgere har fået to eller flere vaccinestik.

Af alle borgere i Region Midtjylland (fra 0 år) svarer det til, at 83,2 % har fået mindst et vaccinestik og at 79,2 % har fået mindst to vaccinestik.

Så mange har fået 3. stik (boosterstik / revaccination):

Målgruppe

Andel

Plejehjemsbeboere

98 % er revaccineret. Nyindflyttede beboere vaccineres løbende.

Borgere med svært nedsat immunforsvar (immunsupprimerede)

95 % er enten revaccinerede eller har booket tid.

+ 85 årige

97 % er enten revaccinerede eller har booket tid.

Borgere der fik 2. stik i perioden 25/12/2020 - 1/6/2021

98 % er enten revaccinerede eller har booket tid.

Borgere der fik 2. stik i perioden 2/6/2021 - 1/12/2021
Nye bliver inviteret, når der er gået 4,5 måned fra 2. stik.

77 % er enten revaccinerede eller har booket tid.

Revaccination efter 1 dosis Janssen.

83 % er enten revaccinerede eller har booket tid.

Revaccination af krydsvaccinerede (Astra Zeneca)

94 % er enten revaccinerede eller har booket tid.

 

Fakta

  • 1.116.000 borgere (svarende til 83,2 %) i Region Midtjylland har per 4. januar 2022 fået mindst et vaccinestik. Ca. 1.062.800 borgere (svarende til 79,2 %) har fået mindst to vaccinestik.
  • Af borgere inviteret til vaccination (over 5 år) er ca. 149.400 (12 %) endnu ikke vaccineret eller har booket tid til vaccination.
  • Se hvor du kan blive vaccineret med og uden tidsbestilling (på corona.rm.dk).
  • Du kan booke tid til vaccination på vacciner.dk.

Kontakt