07.07.2022

En stor dansk undersøgelse af flere end 90.000 nye brugere af lægemidlet lamotrigin finder, at lamotrigin hverken er forbundet med risiko for udvikling af hjerterytmeforstyrrelser hos ellers hjerteraske, eller med øget risiko for død hos hjertesyge patienter.

De amerikanske sundhedsmyndigheder, FDA, advarede sidste år om, at lægemidlet lamotrigin kan øge risikoen for alvorlige hjerterytmeforstyrrelser, som kan være livstruende for i forvejen hjertesyge patienter.

Lamotrigin er et af de mest udbredte lægemidler mod anfald ved epilepsi og mod depressive episoder ved bipolar sygdom. FDA har udstedt advarslen på baggrund af studier på cellekulturer, som har vist, at lamotrigin kan hæmme hjertets natriumkanaler, hvilket kan påvirke hjerterytmen.

- Det er helt centralt for både patienter og læger, at vi kender risici og kan afveje gavnlig virkning og mulige bivirkninger, når det gælder behandling af epilepsi og bipolar lidelse med lamotrigin. For at få en større viden om de mulige bivirkninger, der er vist i cellekulturer, har vi brugt danske registre til at undersøge risikoen for hjertesygdom og dødelighed hos personer, der bruger lamotrigin, siger Jakob Christensen, der er overlæge på Aarhus Universitetshospital og lektor ved Aarhus Universitet. Jakob Christensen er speciallæge både i neurologi og klinisk farmakologi og har i mange år arbejdet med brug af danske registre.

Forskerne fra Aarhus Universitetshospital og Aarhus Universitet har derfor gennem Lægemiddelstatistikregistret fundet frem til 91.949 personer over 15 år, som fra 1997 til 2016 har fået udskrevet mindst en recept på lamotrigin. Gennem Landspatientregisteret og Dødsårsagsregisteret har forskerne fundet frem til de personer, der fik hjertesygdom, og de personer, der døde indenfor to år, fra de begyndte lamotrigin behandling.

- Vi fandt ikke nogen signifikant forskel i risiko forbundet med lamotrigin behandling på trods af, at studiet havde adgang til komplette danske registerdata, og vores resultater støtter dermed ikke FDA’s advarsel mod lamotrigin til personer i risiko for hjerterytmeforstyrrelser, siger Jakob Christensen.

Forskerne har lavet en lang række statistiske analyser og kontrolanalyser af data.

- Da der er tale om mulige alvorlige bivirkninger, har vi lavet en lang række forskellige analyser for at være sikre på at vi ikke har misset noget. Fx fandt vi en øget risiko for hududslæt, hvilket vi også gerne skulle, da det er en velkendt bivirkning ved lamotrigin-behandling, siger Julie Werenberg Dreier, som er seniorforsker ved Center for Registerforskning ved Aarhus Universitet.

- Vi fandt også en øget risiko for hjerterytmeforstyrrelser ved et andet lægemiddel, hvor dette er en kendt bivirkning. Samlet set tyder dette på, at vi med det design og de data, vi havde tilgængelig, formentlig burde have været i stand til at identificere en øget risiko for hjerterytmeforstyrrelser også hos lamotrigin-brugere, hvis der havde været en.

Observationsstudier som det, der præsenteres her, kan dog ikke bruges som afgørende beviser for eller imod en evt. forøget risiko for hjertesyge, som bruger lamotrigin. Derfor bakker de aarhusianske forskerne også op om FDA’s ønske om flere undersøgelser af hjerterisikoen ved en række andre lægemidler, der virker på natriumkanalerne på samme måde som lamotrigin.

Bag om forskningsresultatet:

Studietype: Registerstudie omfattende flere end 90.000 nye brugere af lamotrigin over 15 år.

Samarbejdspartnere: Center for Registerforskning og Centre for Integrated Register-based Research (CIRRAU) ved Aarhus Universitet.

Ekstern finansiering: Undersøgelsen er støttet af Dansk Epilepsiforening, Region Midtjylland og Novo Nordisk Fonden (NNF16OC0019126).

Interessekonflikter: Jakob Christensen har modtaget honorar for forelæsninger og for at være medlem af UCB Nordic og Eisai ABs videnskabelige rådgivende udvalg. Desuden har Jakob Christensen modtaget støtte til en rejse fra UCB Nordic. De øvrige forfattere har ingen interessekonflikter.

 

Læs den videnskabelige artikel:

Christensen J, Trabjerg B, Dreier JW. Cardiac Morbidity and Mortality Associated with the Use of Lamotrigine. Epilepsia. 2022 Jun 23. doi: 10.1111/epi.17339. Epub ahead of print. PMID: 35735211.

 

Yderligere oplysninger:

Jakob Christensen
Overlæge på Neurologi, Aarhus Universitetshospital
Lektor ved Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet
Tlf. +45 6086 5899, e-mail: jakob@farm.au.dk