06.07.2022

Tre puljer med i alt 11 mio. kroner er nu åbne for ansøgninger. Kultur og Sundhedspuljen, Kulturudviklingspuljen og Eventpuljen.

 

Region Midtjylland støtter hvert år via en række puljer projekter inden for kulturområdet. Herunder kultur som sundhedsfremme. Målet med puljerne er at understøtte samarbejde om kultur på tværs af kommunegrænser, sikre mulighed for nye eksperimenter samt sikre udvikling af gode kulturtilbud til børn og unge – både i byerne og i landdistrikterne. Dertil kommer regionens eventpulje til arrangementer, der kan tiltrække internationalt publikum til regionen.

Nu og frem til efteråret er det muligt at søge puljemidler for i alt 11,19 mio. kroner.

Se datoer og tidspunkter for informationsmøder om puljerne herunder.

- Som region arbejder vi for at gøre hele Midtjylland til et godt sted at bo og leve. Fx ved at sikre mulighed for at udbrede nye idéer og styrke samarbejdet mellem de mange stærke kulturaktører i regionen. Derfor håber jeg, at mange vil søge puljerne, siger formanden for Udvalg for Regional Udvikling, Bent Graversen (V).

Kultur som sundhedsfremme

Region Midtjylland lancerer i år en ny pulje inden for Kultur som sundhedsfremme. Puljen støtter kultur- og sundhedsprojekter, der gennemføres i samarbejde mellem kulturinstitutioner og regionens hospitaler eller sociale institutioner. Der er i alt afsat 1,6 mio. kr. som uddeles til 3-5 projekter.

- Kultur som sundhedsfremme er et område, vi, som regionsråd, har stor tiltro til. Vi har gennem flere år iværksat nye initiativer og støttet en lang række projekter, og sammen med vores partnere fra ind- og udland oplever vi, at feltet giver konkrete bud på nogle af samfundets store trivsels- og sundhedsmæssige udfordringer, siger Bent Graversen (V).

Der afholdes et digitalt informationsmøde om kultur og sundhedspuljen 11. august kl. 9:30 – 11:30. Til møderne er det muligt at stille spørgsmål og få sparring til projekt og ansøgning.

Der er ansøgningsfrist for kultur og sundhedspuljen 19. september 2022.

Læs mere om muligheder og potentiale i kultur som sundhedsfremme i regionens digitale inspirationskatalog her: https://www.kultursomsundhedsfremme.dk/

Kulturudviklingspuljen

Foto fra "Livets Vand", der var en del af Aarhus 2017. Foto. Gorm Branderup.

Den regionale kulturudviklingspulje fordeler sig i år på to ansøgningsrunder, og uddeler samlet set 8,7 mio. kr. til kulturudviklingsprojekter i regionen i 2022. Første ansøgningsrunde er netop behandlet, og Udvalget for Regional Udvikling kunne sende 4,7 mio. kroner afsted til 13 forskellige projekter. Der er nu åbent for anden ansøgningsrunde, hvor der denne gang er afsat i alt 4 mio. til bevillinger.

Kulturpuljens udviklingsmidler henvender sig til projekter med et regionalt fokus inden for kulturudvikling. Kriterierne for støtte er blandt andet at projektet skal understøtte de fem indsatsområder og tre tværgående udviklingsspor, som findes i Region Midtjyllands kulturpolitik 2020-2024.

Der afholdes digitale informationsmøder i august, hvor kulturudviklingspuljen kort præsenteres og hvor der er mulighed for at stille spørgsmål og få sparring til projekt og ansøgning.

De digitale informationsmøder afholdes d. 16. august kl. 9.00–11.00 og d. 18. august kl. 13.00–15.00. Tilmelding åbner snarest og sker via puljens hjemmeside www.kultur.rm.dk.

Eventpuljen

Eventpuljens formål er at støtte events, der har en markant international karakter, og som derved vil kunne tiltrække et internationalt publikum til regionen. Puljen har tidligere givet støtte til events som VM i ridesport i Herning i 2022, "The Ocean Race" Aarhus i 2023 og Ishockey-VM i Herning i 2025. Eventpuljen sender i år 5,59 mio. kr. af sted til store internationale kultur- og sportsevents i 2022.

Der er ansøgningsfrist til Eventpuljen 10. oktober 2022

Fakta