​30.06.2022

Årsrapporten Karbase samler data om kvaliteten af karkirurgiske operationer. Rapporten udgives af den landsdækkende kliniske kvalitetsdatabase Landsregisteret Karbase på baggrund af data fra bl.a. CPR-registeret, Landspatientregisteret (LPR) og Receptdatabasen.

Årsrapporten 2021 viser, at behandlingen i Region Midtjylland overholder den nationale faglige standard. Ifølge Standarden bør højest 30 % af de karkirurgiske patienter ende med benamputation i løbet af det første år efter amputationsforebyggende karkirurgisk behandling (som bypass).

I 2021 endte 18,8 % af de midtjyske patienter med en benamputation indenfor det først år efter en bypassoperation. På landsplan sker det i gennemsnit for 15,5 % af patienterne.

Analyse (audit) af en række patientforløb, der i 2021 endte med amputation efter forebyggende karkirurgisk behandling, viser, at disse patienter generelt var mere syge end de øvrige karkirurgiske patienter og de fik generelt bypassoperation tidligere i deres sygdomsforløb end de øvrige karkirurgiske patienter.

Analysearbejde fortsætter uændret

Årsrapportens data og indikatorer er udarbejdet før den aktuelle opmærksomhed på karkirurgien i Region Midtjylland.

- I det store billede skiller Region Midtjylland sig ikke ud fra andre regioner. Forretningsudvalget har sat gang i flere analyser, herunder af hvad der er sket tidligere samt hvad der skal ske fremover indenfor karkirurgien. Vi må afvente resultaterne af disse analyser. Derfor har regionen ikke yderligere kommentarer til årsrapporten nu, siger Jens Friis Bak

Jens Friis Bak er Lægefaglig direktør på Regionshospitalet Gødstrup og særlig lægefaglig rådgiver i karkirurgi-sagen.

Region Midtjylland afventer de analyser af karkirurgien, Forretningsudvalget har bestilt på baggrund af den eksterne analyse af karkirurgien, som regionen offentliggjorde 28. april 2022.

Du finder årsrapporten 2021 her