09.06.2022

Blandt bekymringerne under de seneste års COVID-19 pandemi knyttede især én sig til kræftpatienter: Ville kræftsyge mennesker – trods symptomer – lade være med at gå til læge på grund af frygt for corona-smitte? Nu er tallene kommet, og de afviser bekymringen.

Pandemien ændrede meget, men ikke på den måde, vi søgte læge, når vi opdagede tegn på kræft. Et mindre dyk i antallet af henvisninger til hospitalernes kræftpakkeforløb i foråret 2020 medførte ellers dengang en udbredt bekymring for, at nogle måske ville undlade at gå til læge, selvom symptomerne var alvorlige. Andre undgik måske lægen, for ikke at tage tid fra corona-smittede.

Nu er der kommet tal på bordet, og de viser, at der ikke er tydelige tegn på færre henvisninger eller flere kræfttilfælde blandt patienter, der henvendte sig under COVID-19, sammenlignet med før pandemien. Kort sagt indikerer tallene, at de kræftpatienter der havde behov for udredning hos egen læge, også henvendte sig – og de gjorde det rettidigt.

For Hospitalsudvalgets formand Purnima Erichsen (C), er det en stor lettelse at se tabellerne.

- Der er to roser, jeg sammen med Hospitalsudvalget gerne vil aflevere: Vi er lettede over at se dokumentation for, at patienterne søgte læge, trods bekymring for smitte med corona-virus. I dag lyder det måske sært, men for to år siden, var mange af os faktisk bekymrede for at gå til lægen, siger udvalgsformand Purnima Erichsen.

- Vi vil også gerne anerkende sundhedsvæsenets professionelle indsats for, at huske os alle på, at bl.a. kræft ikke gik væk, alene fordi COVID-19 tog samtlige overskrifter. Det er flot, at vi trods pandemien, så et sundhedsvæsen, der fortsat tog sig af patienter med kræftmistanke på den sædvanlige gode måde, siger Purnima Erichsen.

Opgørelsen over henvisninger til kræftpakkeforløb dækker en periode på tre år fra februar 2019 til februar 2022. I perioden blev der i en "normaluge" henvist mellem 800 - 900 patienter til kræftpakkeforløb. Tallet dækker både over patienter, der viste sig at være kræftsyge og de, som slap med forskrækkelsen.

I foråret 2020 viser opgørelsen et fald i antallet af henvisninger, men kurven vendte tilbage til et normalt niveau i midten af maj 2020. Derudover var der kun dyk i ferieperioder i antal henvisninger, men dette var også normalt inden COVID-19 perioden.

Se grafer og læs mere om kræftpakkeområdet under COVID-19 her

 

Flere oplysninger

 

Foto