22.06.2022

Akutafdelingen på Regionshospitalet Gødstrup har store udfordringer med at få vagtplanlægningen til at hænge sammen over sommeren. Derfor har regionsrådet valgt at lade behandlersygeplejersker fra akutklinikkerne i Lemvig og Holstebro indgå i vagtplanerne i Gødstrup. Det betyder, at akutklinikken i Lemvig lukker midlertidigt, mens akutklinikken i Holstebro lukker om natten fra 1. juli til 14. august. Desuden sættes en række andre initiativer i værk.

Regionshospitalet Gødstrup har nu været i drift i tre måneder. Hospitalet har fra start været under betydelig pres grundet nye arbejdsgange, ny teknologi og personalemangel.

Udfordringerne øger presset på Akutafdelingen, der samtidig mangler personale. Flere initiativer er sat i værk for at afhjælpe situationen, men hospitalet forventer ikke, at allerede iværksatte initiativer får tilstrækkelig effekt henover sommeren.

Midlertidig lukning
Regionsrådet har derfor besluttet midlertidigt at lukke akutklinikken i Lemvig og reducere åbningstiden i Holstebro.

- Der er et betydeligt pres på Regionshospitalet Gødstrup. Derfor er vi nødt til at prioritere vores personaleressourcer til pleje og behandling af alvorligt syge patienter, siger regionsrådsformand Anders Kühnau (S).

Den midlertidige lukning betyder, at:

 • Akutklinikken i Lemvig lukker helt fra 1. juli til 14. august (frigiver 2 behandlersygeplejersker dagligt).

 • Akutklinikken i Holstebro lukker fra kl. 22.00-08.00 fra 1. juli til 14. august (frigiver 1 behandlersygeplejerske plus øvrig personale).

Den midlertidige lukning af akutklinikken i Lemvig betyder, at borgere i området skal køre til Holstebro mellem kl. 08-22. Mellem kl. 22.00-08.00 skal borgere i Lemvig, Struer og Holstebro-området køre til Gødstrup, når det drejer sig om mindre sår eller skader.

I perioden 1. april - 29. maj 2022 er cirka to patienter dagligt blevet behandlet i akutklinikken i Holstebro om natten.

Lægevagten er fortsat åben
Får man i perioden brug for akut lægehjælp, skal man – helt som normalt - inden for almindelig åbningstid ringe til sin egen læge. Når egen læge har lukket, skal man ringe til Lægevagten.

Borgernes adgang til røntgen og blodprøvetagning i Lemvig fortsætter uændret.

- Det ærgrer mig, at vi er nødt til midlertidigt at lukke akutklinikken i Lemvig og reducere åbningstiden i Holstebro. Det kommer desværre til at betyde, at der er borgere med eksempelvis mindre sår og skader, som i perioden får længere vej til behandling. Det beklager vi, men situationen kræver det, siger Anders Kühnau.

På hjemmesiden www.akut.rm.dk er der en oversigt over muligheder for akut hjælp i forbindelse med pludselig opstået sygdom eller skade.

Yderligere tiltag
Ud over den midlertidige lukning af akutklinikkerne igangsættes en række yderligere tiltag. Det inkluderer:

 • at der igangsættes en styrket dialog med Præhospitalet, kommunerne og Praktiserende Lægers Organisation med henblik på, hvordan de kan hjælpe i den aktuelle situation, eksempelvis opruste på sygebesøg.

 • at der med henblik på at sikre genåbningen af akutklinikkerne i Holstebro og Lemvig iværksættes en række yderligere tiltag – ud over de allerede igangsatte - herunder bl.a.:

  • at der løbende og regelmæssigt henover sommerperioden afholdes kapacitetskonferencer mellem regionens hospitaler med henblik på at koordinere og fordele aktiviteten, og hvor de øvrige hospitaler forpligtes til at bidrage til at aflaste Regionshospitalet Gødstrup.

  • at der i tilknytning hertil prioriteres de nødvendige ekstraordinære ressourcer til den præhospitale transport med henblik på at tilstræbe, at opgaven med de heraf følgende ekstra kørsler vil kunne løftes.

  • at det yderligere afsøges, hvordan der kan skaffes yderligere kapacitet og personale, herunder blandt andet brug af vikarer, lægestuderende samt de tidligere sundhedsmedarbejdere, som også har bidraget i forbindelse med håndteringen af Covid-19, m.fl.

 

 • at den langsigtede robustgørelse, herunder rekruttering og fastholdelse af personale, af akutområdet får en fremtrædende plads i den kommende sag omhandlende en bred model for det videre arbejde med akutområdet og den sammenhængende akutindsats, herunder Sundhedsstyrelsens akutanbefalinger fra 2020 mv. Herunder plan for balance i Præhospitalet.

 • at aktivitet og åbningstider for akutklinikkerne generelt behandles i forbindelse med henholdsvis processerne omkring modernisering af Lægevagten og i den kommende sag om en bred model for det videre arbejde med akutområdet og den sammenhængende akutindsats, herunder plan for balance i Præhospitalet.

 • at administrationen afsøger mulighederne for, at medarbejdere, der fra den 1. juli yder en ekstra indsats via frivilligt ekstraarbejde eller overarbejde, tilgodeses økonomisk

 • at hospitalsudvalget og udvalg for nære sundhedstilbud gives en status på udvalgsmøderne i august på både de midlertidige lukninger og dialogen med Præhospitalet, kommunerne og PLO.

Nye borgelige stemte imod.

 

Flere oplysninger