27.06.2022

Læge og ph.d. studerende Dina Overgaard Eriksen, Kvindesygdomme og Fødsler, Regionshospitalet Gødstrup og Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet, har modtaget tre bevillinger til forskning i kræft relateret til HPV (Humant Papillomavirus).

Bevillingerne udgør tilsammen 1,5 mio. kr. og kommer fra Kræftens Bekæmpelse, Dansk Kræftforskningsfond og Forskningsfond Regionshospitalet Gødstrup.

I Danmark diagnosticeres ca. 800 tilfælde af kræft relateret til HPV (Humant Papillomavirus) hvert år. HPV er et meget smitsomt seksuelt overført virus, som kan medføre udvikling af godartede og ondartede lidelser. Forekomsten af HPV-relaterede kræftsygdomme har været støt stigende de seneste årtier, og ph.d. studerende Dina Overgaard Eriksen vil bruge bevillingerne til at generere ny viden om HPV-relateret sygdom for bedre at kunne identificere dem, der har størst risiko for at udvikle HPV-relateret kræft og forstadier hertil.

I Region Midtjylland ændrede man håndteringen af moderate celleforandringer på livmoderhalsen hos kvinder med graviditetsønske i 1995 i og i resten af Danmark i 2012. Ændringen indebar, at man gik fra at behandle celleforandringer med keglesnit til at implementere en mere konservativ tilgang, hvor celleforandringerne ikke fjernes kirurgisk, men forsvinder af sig selv uden behandling.

Dina Overgaard Eriksen og hendes forskerkollegaer vil nu sammenligne dem, der er konservativt behandlet med dem, der er kirurgisk behandlet for at undersøge hvorvidt, risikoen for at udvikle HPV-relateret kræft afhænger af, hvordan kvindens celleforandringer er håndteret. Risikoen for HPV-relateret kræft hos kvindernes mandlige partnere undersøges også. 

Når resultaterne foreligger, vil de bidrage med vigtig viden omkring fordele og ulemper ved konservativ behandling af moderate celleforandringer på livmoderhalsen, som kan bruges, når nationale og internationale kliniske guidelines på området skal opdateres.

Projektet foregår i tæt samarbejde med Afdelingen for Kvindesygdomme og Fødsler, Aarhus Universitetshospital og derudover National Cancer Institute, Bethesda, USA.

Vejleder er klinisk lektor og forskningsansvarlig overlæge Anne Hammer Lauridsen, Kvindesygdomme og Fødsler, Regionshospitalet Gødstrup. 

Flere oplysninger

  • Dina Overgaard Eriksen, Ph.d.-studerende, læge, Kvindesygdomme og Fødsler, Regionshospitalet Gødstrup, samt Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet. Tlf: 2814 6478, dinaoeriksen@clin.au.dk
  • Anne Hammer Lauridsen, Klinisk lektor, ph.d., forskningsansvarlig overlæge, Afdeling for Kvindesygdomme og Fødsler, Regionshospitalet Gødstrup, Tlf: 2349 4736, Anne.hammer.lauridsen@goedstrup.rm.dk