21.06.2022

Overlæge Klaus Birkelund Johansen er ansat som ny cheflæge på Akutafdelingen, Regionshospitalet Horsens, pr. 1. september.

Klaus Birkelund Johansen kommer fra et job som overlæge på Børn og Unge, Aarhus Universitetshospital. Her har han i løbet af de seneste fem år har varetaget flere og flere ledelsesopgaver. Bl.a. har Klaus fungeret som funktionskoordinerende overlæge på Børn og Unge samt varetaget funktionsledelsen af både Akut Børn og Børn og Unge, Aarhus Universitetshospital, sammen med oversygeplejerskerne i afsnittene. Ligeledes har Klaus været faglig ansvarlig for de gastroenterologiske patientforløb på afdelingen.

Oprindelig er Klaus Birkelund Johansen uddannet pædiater (børnelæge) med speciale i pædiatrisk gastroenterologi. Siden 2019 har han været formand for Dansk Pædiatrisk Selskab.

- Med Klaus får vi en cheflæge med stor tyngde inden for både faglig og organisatorisk ledelse, siger lægefaglig direktør Nils Falk Bjerregaard, Regionshospitalet Horsens.

- Samtidig er tværfaglighed og samarbejde en del af Klaus' DNA, så vi får en cheflæge med rigtig gode forudsætninger for at sikre både den tværfaglige ledelse af Akutafdelingen og et godt samarbejde på tværs af hospitalets afdelinger og med de mange samarbejdspartnere, som Akutafdelingen dagligt er i kontakt med.

Med den nye stilling som cheflæge bliver Klaus Birkelund Johansen leder af en afdeling med ca. 160 ansatte inden for det akutmedicinske område. Ledelsesopgaven kommer han til at løse i fællesskab med en kommende ny chefsygeplejerske.

Klaus Birkelund Johansen vil samtidig indgå i hospitalets afdelingsledelseskreds.

 

Flere oplysninger

  • Nils Falk Bjerregaard, lægefaglig direktør, tlf. 2286 0649.