17.06.2022

Efter fem et halvt års tæt parløb har de 31 offentlige og private partnere i Coast to Coast Climate Challenge skabt nye tilgange til og ny viden om, hvordan vi tilpasser os et forandret og mere ekstremt klima. Nu skal projektets resultater forankres og videreføres i stat, regioner, kommuner og hos de mange andre aktører, der er afgørende for at sikre effektiv klimatilpasning. Stor konference kickstarter det arbejde.

"Done – What's next?" Sådan lyder overskriften på den sidste store konference i det EU LIFE-støttede klimatilpasningspartnerskab Coast to Coast Climate Challenge (C2C CC). Det er en præcis titel. For den vigtigste opgave for projektet ligger på mange måder i fremtiden, hvor et tiltagende ekstremt klima, kræver handling på alle niveauer.

Konferencen finder sted 19. – 20. september på VIA University College i Aarhus, Ceresbyen 24, 8000 Aarhus C. Find fakta og tilmelding til konferencen her.

C2C CC, der tæller 31 partnere og har et budget på cirka 90 mio. kroner, har gennem fem et halvt år og i 24 delprojekter skabt en række værdifulde resultater – en masse ny viden og ikke mindst nye netværk og partnerskaber. Nu skal den viden og de partnerskaber forankres, skaleres og bidrage til en klimatilpasning, der effektivt beskytter Danmark – og Europa i de kommende år.

- Vi ved at vandet kommer, og vi ved, at Danmark med vores store kystlinje og mange vandløb er udsat. Derfor er det vigtigt at arbejde med klimatilpasning på alle niveauer. Coast to Coast Climate Challenge projektet har gjort os meget klogere, der er peget på konkrete løsninger, og vi har generelt et bedre grundlag at arbejde ud fra, siger regionsrådsformand Anders Kühnau (S). Men understreger, at der er brug for meget mere, hvis vi skal i mål med klimatilpasningen i Danmark.

Klimavej og fyrtårne

Gennem årene har de 24 delprojekter i C2C CC leveret en lang række konkrete resultater og udviklet ny viden. Blandt meget andet kan fremhæves grundvandsværktøjet udviklet sammen med Scalgo, der kan bruges til analyse og formidling af niveauet for det terrænnære grundvand i dag og i fremtiden.

Et andet konkret eksempel er Klimavejen i Hedensted Kommune, hvor VIA University College har stået i spidsen for et demonstrationsprojekt sammen med Hedensted Kommune, hvor en særlig opbygning af vejen under den permeable asfalt i kombination med jordvarmeteknologi både forhindrer oversvømmelse ved at opsamle vand og samtidig producerer varme til en nærliggende børnehave.

Derudover kan nævnes et væld af inspirationskataloger, værktøjer til forudsigelse af oversvømmelse samt to nye videns- og udstillingscentre for dansk klima- og vandteknologi: Klimatorium i Lemvig og AquaGlobe i Skanderborg.

- Coast to Coast Climate Challenge leverer en imponerende række af resultater, der i høj grad viser vigtigheden af, at arbejde helhedsorienteret og i partnerskaber om klimatilpasning. Den viden og de værktøjer, der er skabt i projektet, har allerede styrket arbejdet med klimatilpasning ude i kommunerne og vist, hvordan regionerne også har en vigtig rolle at spille. Jeg glæder mig til at følge projekternes fortsatte liv, siger Anders Kühnau.

Ideerne skal gribes

Konferencen til september markerer således afslutningen af C2C CC-projektet, men altså i lige så høj grad starten på en langt mere effektiv tilgang til klimatilpasning.

- Der er igangsat en lang række lokale og regionale initiativer, der øger vores værn imod klimaforandringer og skaber rekreative eller andre værdier samtidig, og derudover står vi nu med en "fælles strategi" med projektideer for, hvad der skal arbejdes videre med i årene, der kommer. De idéer kan med udgangspunkt i "Done – What's next?" gribes af fx fællesskaber af kommuner, forsyningsvirksomheder, organisationer med videre, siger projektleder Dorthe Selmer fra Region Midtjylland.

Sammenhængende indsats er afgørende

 

  • Store dele af Danmark oplever allerede jævnligt oversvømmelser, og ifølge Det Europæiske Miljøagentur er Danmark det EU-land, der har haft de næststørste omkostninger fra klimaskader målt pr. indbygger. Kun Luxembourg har flere.
  • Beregninger viser, at ca. 470.000 bygninger i Danmark vil blive oversvømmet ved en 100-års-hændelse.
  • Borgerne er også optagede af klimatilpasning. En nyere rapport fra Epinion viser, at 68 pct. af befolkningen ønsker, at der investeres i helhedsorienteret klimatilpasning, hvor der arbejdes på tværs af fagligheder, geografi og hvor klimaindsatsen tænkes i sammenhæng med fx biodiversitet.

Danske Regioner udgav tidligere i år et udspil til sammenhængende klimatilpasning under titlen "Vandet kommer" med syv konkrete forslag. Læs udspillet her: https://www.regioner.dk/services/nyheder/2022/januar/regioner-klar-med-plan-mod-oversvoemmelser

Fakta – Done – What's next?

  • Coast to Coast Climate Challenge er et klimatilpasningspartnerskab med Region Midtjylland som projektleder og i alt 31 partnere på tværs af offentlige og private aktører samt vidensinstitutioner.
  • Projektet støttes af EU LIFE-programmet med ca. 52 mio. kr. og har et samlet budget på ca. 90 mio. kroner. Dertil kommer alle anlægsomkostningerne i forbindelse med realisering af de mange løsninger, som er udviklet under projektforløbet. Projektet giver tilsvarende anledning til, at mange nye løsninger og tilgange til klimatilpasning udvikles og afprøves, hvorfor der samlet set kommer opfølgende projekter for op mod 3 mia. kr.
  • Siden 2017 har de 24 delprojekter udviklet forskellige resultater og viden, som er vigtigt at få ført videre.
  • Derfor arrangerer C2C CC sammen med det europæiske forskernetværk, Implementing Nature Based Solutions for Creating a Resourceful Circular City konferencen, "Done – What's next?" der skal markere afslutningen på begge projektnetværk og bruges til at få udbyttet fra projekterne ud at leve.
  • Konferencen afholdes på VIA University College i Aarhus fra den 19. – 20. september 2022, og er åben for alle.
  • Tilmelding er gratis indtil den 15. juni, hvorefter der vil blive opkrævet et tilmeldingsgebyr. Så skynd dig at melde dig. Du kan læse mere om konferencen og tilmelde dig her: https://rm.plan2learn.dk/KursusValg.aspx?id=91340

Læs mere om Coast to Coast Climate Challenge på https://www.c2ccc.eu/

c2ccc_life.jpg