22.06.2022

Regionsrådet stopper midlertidigt tilskud til drift af syv uddannelsesruter, da meget få uddannelsessøgende benytter ruterne på tværs af kommunegrænser. Tilskuddet fortsætter i et halvt år, så der kan findes alternative løsninger.  

Et midlertidigt tilskud på 5,5 mio. kroner til drift af syv busruter i ni kommuner er forlænget frem til køreplansskiftet i juni 2023, hvorefter det standses. Det har regionsrådet netop besluttet på baggrund af en evaluering af de syv ruter.

Der er tale om lokale ruter som kører mellem to kommuner, og som finansieres af kommunerne.  Tilskuddet fra regionen skulle sikre mulighed for, at unge kan komme frem til uddannelsessteder på tværs af kommunegrænser. Tal fra Midttrafik viser dog, at ruterne kun i meget lav grad benyttes som tiltænkt. For dem alle gælder det, at meget få passagerer krydser kommunegrænser, og at generelt få uddannelsessøgende benytter ruterne.

- Den økonomiske ramme til busdrift er stram, og vi er nødt til at prioritere de ruter, der benyttes mest – og som lever op til det, der er regionens opgave, at forbinde byerne på tværs af kommunegrænser. I en situation, hvor den kollektive trafik i hele landet er under pres som følge af høje energipriser og passagertal, som desværre stadig er præget af den nedgang, vi oplevede med corona-nedlukningen, kan vi derfor ikke forsvare at fortsætte tilskud til de pågældende ruter, siger regionsrådsformand, Anders Kühnau (S).

Find bilag med fakta om passagertal og økonomi for de enkelte ruter på dagsordenen til regionsrådets møde 22. juni her

Dialog om alternativer

Tilskuddet til de syv ruter blev vedtaget af regionsrådet i oktober 2018 i forlængelse af besparelser på det regionale rutenet for ca. 60 mio. kroner. Som en del af aftalen skulle det efter tre år vurderes, om grundlaget for at opretholde tilskuddet fortsat var til stede. Det er den vurdering, som nu fører til, at tilskuddet bortfalder.

Samtidig har regionsrådet altså besluttet, at lade tilskuddet fortsætte yderligere et halvt år, så ændringen først træder i kraft til køreplansskiftet i juni 2023. I den periode ønsker regionen en dialog med de berørte kommuner samt Midttrafik om alternative løsninger, hvor der er et konkret behov.

- Manglende transportmuligheder skal ikke afholde unge fra at tage en uddannelse, og regionen har sammen med kommunerne et fælles ansvar for tilbud, der matcher passagernes behov. Forlængelsen af tilskuddet giver os tid til at sikre, at der, hvis det viser sig at være nødvendigt, kan findes alternative muligheder til de ruter, der nu må lukke, siger Anders Kühnau.

 

En evaluering af syv busruter, der får tilskud til transport af uddannelsessøgende, viser, at er ikke er grundlag for at opretholde tilskuddet. foto. Region Midtjylland.

Fakta

 • Disse ruter mister midlertidigt tilskud på i alt 5,5 mio. kroner – tilskuddet forlænges dog et halvt år, så det først bortfalder i juni 2023
  • Rute 23 Holstebro - Struer, Holstebro og Struer kommuner
  • Rute 59 (nu: 760) Viborg - Aalestrup, Viborg Kommune
  • Rute 75 (nu: 774) Bjerringbro - Rødkærsbro - Kjellerup, Viborg Kommune
  • Rute 104 Horsens - Glud - (Snaptun) - Juelsminde, Horsens og Hedensted kommuner
  • Rute 107 Skanderborg - Tebstrup - (Gedved - Egebjerg - Horsens), Horsens og Skanderborg kommuner
  • Rute 130 Ikast - Hammerum - Gjellerup - Sunds - Ilskov - Simmelkær, Ikast-Brande Kommune
  • Rute 351 Grenaa - Ebeltoft, Norddjurs og Syddjurs kommuner
 • Midttrafik har med virkning fra køreplanskiftet i juni 2022 indarbejdet kørslen på rute 59 Viborg - Aalestrup i den regionalt finansierede rute 61 Viborg - Aalestrup - Aalborg. Grundlaget for tilskuddet er dermed bortfaldet.

Find bilag med fakta om passagertal og økonomi for de enkelte ruter på dagsordenen til regionsrådets møde 22. juni her: https://link.rm.dk/3xNKWf0