13.05.2022

Fra mandag d. 16. maj vil antallet af operationer på Regionshospitalet systematisk blive nedjusteret frem til udgangen af august måned. Målet er færre akutte aflysninger af operationer via en mere robust organisering af operationsgangen. 

 

- Forud for indflytning til RH Gødstrup var der udarbejdet en ambitiøs plan med en forventning om, at operationsaktiviteten ville være tilbage i normal drift fra slutningen maj måned. Den ambition må vi nu justere på, fordi forudsætningerne har flyttet sig, forklarer lægefaglig direktør Jens Friis Bak. 

 

Blandt andet er planen for fælles oplæring af personale fra de 5 tidligere operationsafsnit i Holstebro og Herning efter indflytningen i Gødstrup blevet forstyrret af flere ting. 

 

Driften af operationsgangen er fx vanskeliggjort af, at de rigtige instrumenter, på den rigtige stue og på det rigtige tidspunkt ikke har fungeret optimalt. Det har givet flere bump på vejen på daglig basis og rykket ved muligheden for oplæring af nyt og sammenbragt personale med afsæt i en sikker og stabil drift. 

 

Konkret betyder nedjusteringen fra mandag en midlertidig reduktion på cirka 10 procent af de planlagte operationer.  

 

- Den akutte operations-aktivitet sikres. Alt cancer - kirurgi sikres, men der vil være grupper af patienter, der vil modtage en aflysning. Det sker efter en nøje vurdering i hvert enkelt tilfælde, fastslår lægefaglig direktør Jens Friis Bak. 

 

Patienter der får aflyst deres tid får direkte besked. 

 

Der er iværksat initiativer, der vil understøtte driften fremadrettet.