På billedet modtager regionsrådsformand Anders Kühnau (i midten) donationen på 1. mio. kr. fra Jyske Banks ordførende direktør Anders Dam (t.v.). Til højre i billedet er det hospitalsdirektør Thomas Balle Kristensen, som nu kan bestille håndværkere til at restaurere Anton Rosens Kapel ved Regionshospitalet Silkeborg. Foto: HE Midt/Agata Lenczewska-Madsen

Jyske Banks Almennyttige Fond har netop overrakt én mio. kr. til udvendig renovering af det bevaringsværdige Anton Rosens Kapel ved Regionshospitalet Silkeborg.

25.05.2022

Med den gamle hvide bygning og buede dør i baggrunden kunne regionsrådsformand Anders Kühnau (S) i dag 25. maj tage imod fondens gavmilde donation fra Jyske Banks ordførende direktør Anders Dam.

- Vi er meget taknemmelige for donationen, som gør det muligt at bringe kapellets facade tilbage til sit oprindelige udtryk, så både patienter, pårørende og personale kan glæde sig over det i det daglige. Samtidig kan vi give bygningen den værdighed og plads i Silkeborgs kulturarv, som den fortjener, siger regionsrådsformand Anders Kühnau.

Bevaringsværdig bygning

Det er Genrejsningskomiteen for Historiske Mindesmærker i Silkeborg, der har taget initiativ til renoveringen og i samarbejde med Hospitalsenhed Midt søgt midler til arbejdet.

Det gamle kapel blev bygget i 1902 samtidig med det oprindelige hospital, men bygningen er med tiden blevet for lille og utidssvarende og har derfor ikke været brugt som kapel i en årrække. I stedet er bygningen blevet anvendt til opbevaring og redskabsrum, og tidens tand har sammen med vejr og vind tæret på særligt de udvendige rammer.

Kapellet er af Slots- og Kulturstyrelsen vurderet bevaringsværdig – blandt andet på grund af arkitekt Anton Rosens plads i dansk arkitektur. Rosen er blandt andet kendt for Palace Hotel i København men havde gennem sin karriere fast tilknytning til Silkeborg, hvor han ud over kapellet også har sat sit præg på eksempelvis vandtårnet, Ørneapoteket og bygningen, der rummer den tidligere restaurant Hjejlen - nu Restaurant Vivi.

Med donationen og supplerende finansiering fra Region Midtjylland bliver det nu muligt at udskifte bygningens tag og reparere sokkel, murværk og træværk, så det udvendige udtryk kan blive bragt tilbage til fordums storhed.

Stillerum til patienter og pårørende

Bygningen er uisoleret, og derfor ikke anvendelig til længerevarende ophold. Men ambitionen er senere at søge midler til den indvendige del af projektet, så bygningen på sigt vil kunne anvendes til eksempelvis stillerum. Her vil patienter og pårørende kunne søge ro, lindring og trøst i svære situationer, ligesom personalet vil kunne benytte rummet ved behov.

- Samtidig bliver bygningen i sig selv en smuk påmindelse om den arv og historie, som hospitalet i Silkeborg står på, og som vi i dag bygger videre på med fremtidens udviklingshospital, siger hospitalsdirektør Thomas Balle Kristensen.

Renoveringen af kapellets facade ventes at kunne gennemføres i løbet af 2022.

Flere oplysninger

  • Regionsrådsformand Anders Kühnau (S), tlf. 2360 2768
  • Hospitalsdirektør Thomas Balle Kristensen, Hospitalsenhed Midt, tlf. 3038 7193