23.05.2022

Michael Svane bliver formand for Kattegatkomitéen og afløser dermed regionsrådsformand Anders Kühnau. Anders Kühnau bliver i komitéens formandskab, der desuden udvides med branchedirektør i DI Transport, Karsten Lauritzen.

Mens Danmark venter på den kommende forundersøgelse af en fast forbindelse over Kat-tegat, træder en ny mand nu i spidsen for Kattegatkomitéen, der arbejder for at gøre for-bindelsen til virkelighed.

Michael Svane, som indtil 1. januar 2022 var branchedirektør i DI Transport, afløser regionsrådsformand Anders Kühnau på posten. Anders Kühnau fortsæt-ter som en del af formandskabet.

Samtidig får komitéens formandskab et nyt medlem, Karsten Lauritzen, som er ny bran-chedirektør i DI Transport.

- Det er med glæde, at jeg giver stafetten som formand for Kattegatkomitéen videre til Michael Svane. Han har været medlem af formandskabet siden efteråret 2019. Jeg har været glad for mine tre år som formand, men vi går nu ind i en ny fase, når forundersø-gelsen bliver offentliggjort om forhåbentlig ikke så længe. Derfor er det oplagt med et skif-te nu, siger Anders Kühnau.

Ønsker bred debat

Michael Svane slår fast, at han vil fortsætte den linje, Kattegatkomitéen har stået for hidtil.

- Jeg er en engageret fortaler for en fast Kattegatforbindelse. Den bliver en vigtig del af vores fremtidige infrastruktur og vil være med til at binde landet sammen på en hel ny måde. Samtidig er det vigtigt at understrege, at vi ønsker en bred og nuanceret debat om forbindelsen, hvor alle forhold omkring anlæg, miljø, natur og klima indgår. Kattegatkomi-téen har et meget vigtigt arbejde i den forbindelse, som jeg glæder mig til at stå i spidsen for. Jeg ser også frem til en god og ligefrem dialog med modstandere og skeptikere. Vi skal ikke haste en beslutning igennem, siger Michael Svane.

Karsten Lauritzen har siden 1. februar 2022 været branchedirektør i DI Transport og ind-træder nu i Kattegatkomitéens formandskab.

- Hver gang vi har fået en fast forbindelse, er der blevet skabt en ny dynamik – til glæde for erhvervslivet og borgerne. Det kommer også til at ske med Kattegatforbindelsen. Den vil gøre det muligt for virksomhederne at tiltrække arbejdskraft fra et meget større områ-de. Og der vil blive sparet både tid og kræfter på transport af varer mellem landsdelene, siger Karsten Lauritzen.

Karsten Lauritzen er opmærksom på, at der er mange, som er bekymrede for en fast for-bindelse over Kattegat. Derfor opfordrer han alle parter til at lytte til hinanden. Det er også afgørende at tage rimelige hensyn og bruge de teknologiske fremskridt, når man planlæg-ger forbindelsen.

Kattegatkomitéen blev etableret i 2008 og er en sammenslutning af politikere og interesser i det private erhvervsliv, organisationer, vidensinstitutioner mv., der alle arbejder for en beslutning om anlæg af en fast Kattegatforbindelse til højhastighedstog og biler over Katte-gat mellem Jylland og Sjælland.

Kattegatkomitéens formandskab består nu af

  • Michael Svane, formand
  • Anders Kühnau, regionsrådsformand i Region Midtjylland
  • Mads Duedahl, regionsrådsformand i Region Nordjylland
  • Heino Knudsen, regionsrådsformand i Region Sjælland
  • Jacob Bundsgaard, borgmester i Aarhus Kommune
  • Martin Damm, borgmester i Kalundborg Kommune
  • Karsten Lauritzen, Branchedirektør i DI Transport
  • Læs mere på kattegatforbindelse.dk