20.05.2022

De 19 kommuner og Region Midtjylland har med en ny rapport fået et opdateret grundlag for at vurdere, hvilke uddannelsesområder, der kalder på tiltag for at tilknytte og rekruttere de medarbejdere, der er brug for på velfærdsområdet i fremtiden.

Kommunerne i regionen, i regi af Kommunekontaktrådet i Midtjylland, og Region Midtjylland har sammen givet COWI opgaven at undersøge behovet for velfærdsuddannede i det midtjyske område frem til år 2032.

Rapporten kommer med bud på, hvor mange uddannede, der er brug for inden for en række forskellige fagområder, og som noget nyt giver den også bud på, hvilken betydning deltid og tilbagetrækningsalder har for, om der er medarbejdere nok til at løfte fremtidens velfærdsopgaver. Det sætter såvel rekrutteringsudfordringerne som handlingsmulighederne på velfærdsområdet i perspektiv.

Både behov for nyuddannede og at de nuværende medarbejdere bliver lidt længere

Rapporten viser, at kommunerne bl.a. kommer til at mangle SOSU-assistenter, pædagoger og folkeskolelærere, mens regionen bl.a. kommer til at mangle hospitalsserviceassistenter, sygeplejersker og radiografer.

- Med rapporten har vi fået et rigtigt godt overblik over, blandt hvilke medarbejdergrupper, vi kan forvente rekrutteringsudfordringer i fremtiden. Rapporten viser bl.a., at det har betydning om vores medarbejdere arbejder fuld tid eller deltid – og hvor længe de bliver på arbejdsmarkedet, før de går på pension, siger Ib Lauritsen (V), næstformand for KKR Midtjylland og borgmester i Ikast-Brande Kommune.

- Analysen giver os et godt grundlag for arbejdet med at rekruttere, udvikle og fastholde medarbejdere nu og i fremtiden. Samtidig kan vi med udgangspunkt i analysen tage en dialog med uddannelsesinstitutioner som VIA University College og SOSU-skolerne om dimensioneringen på uddannelserne, siger Anders Kühnau (S), regionsrådsformand

Dimensioneringen på uddannelserne skal bl.a. ses i lyset af de faldende ungdomsårgange og behovet for arbejdskraft på den øvrige del af arbejdsmarkedet.

Rapporten fra analysen vil nu blive drøftet af politikerne i kommunerne og i regionsrådet i løbet af juni og august.

Fakta

  • Undersøgelsen peger på at der særligt kommer til at mangle SOSU-assistenter, pædagoger, hospitalsserviceassistenter, sygeplejersker og radiografer.
  • Rapporten ser ud fra en fremskrivning på fremtidens behov for faggrupperne Bioanalytikere, Ergoterapeuter, Ernæring og sundhed, Fysioterapeuter, Hospitalsserviceassistenter, Jordemødre, Lægesekretærer, Radiografer, Social- og sundhedshjælpere, Social- og sundhedsassistenter, Folkeskolelærere, Pædagoger, Pædagogiske assistenter, Socialrådgivere og Sygeplejersker.
  • I forhold til den tidligere analyse fra 2018 undersøges deltidsfrekvensen (andel der arbejder færre end 37 timer ugentligt) og effekten af, at alle i en faggruppe eventuelt gik på fuld tid.

 

Flere oplysninger