12.05.2022

1. reservelæge Thomas A. Rasmussen modtager 10 mio. kr. fra Novo Nordisk Fonden. Sammen med andre forskningsbevillinger styrkes hans hiv-forskning med i alt ca. 20 mio. kr.

Moderne hiv-behandling er så effektiv, at man i dag ikke kan måle hiv-virus i en blodprøve fra en velbehandlet hiv-patient. Men patienten er stadig hiv-smittet, for hiv-virus ligger i dvale og gemmer sig i nogle af kroppens celler og vil få infektionen til at blusse op, hvis behandlingen stopper.

Forskere på Infektionssygdomme på Aarhus Universitetshospital har derfor i mange år arbejdet med at undersøge, hvordan hiv-virus gemmer sig i cellerne, og med at teste forskellige metoder og behandlinger til at finde disse celler og eliminere dette reservoir af skjult virus hos hiv-patienter. Aarhus-forskerne har internationalt været helt i front på denne del af hiv-forskningen i mange år.

Lige nu arbejder 1. reservelæge Thomas A. Rasmussen og hans forskergruppe ud fra en viden om, at cellerne er programmeret til celledød, når de bliver gamle eller syge. Celler, som er inficeret med hiv-virus, bliver stressede og udsender stresssignaler, som sætter gang i cellens celledødsprogram. Cellerne har imidlertid nogle stopklodser, som gør, at de alligevel ikke undergår celledød. Men der er udviklet nye behandlinger indenfor kræftmedicin, som kan stimulere stressede celler til at fjerne eller løsne disse stopklodser.

Ideen er derfor, om man med medicin kan stimulere celler, som er inficeret med hiv, til at undergå celledød. Det ultimative mål for forskningen er, at metoden kan indgå i behandlingen af hiv, og blive en del af en kur mod hiv. Denne forskning er finansieret af nye bevillinger på 6 mio. kr. fra Danmarks Frie Forskningsfond og 3 mio. kr. fra Vilhelm Petersen og Hustrus Mindelegat.

- I første omgang vil vi undersøge, hvilken effekt lave doser af medicinen har på hiv-reservoiret hos en mindre gruppe patienter samt sikre os, at behandlingen har den forventede sikkerhedsprofil. Forsøgene bliver lavet i et samarbejde med University of Melbourne og et stort hospital i Melbourne i Australien, siger Thomas A. Rasmussen, som de seneste tre år selv har arbejdet i en forskerlederstilling på University of Melbourne.

En anden bevilling til Thomas A. Rasmussen og hans forskergruppe på 10 mio. kr. fra Novo Nordisk Fonden skal de næste fem år gå til forsøg med stimulering af celledød i hiv-inficerede celler hos nydiagnosticerede hiv-smittede. Stressniveauet i de hiv-inficerede celler er højst kort efter smittetidspunktet, og derfor er det særligt interessant at undersøge, om man på den måde tidligt i forløb kan fjerne de celler, der med tiden ellers ville udgøre det langlivede HIV reservoir.

Sideløbende har forskergruppen et samarbejde med et stort amerikansk videnskabeligt konsortium for kræftbehandling af hiv-patienter. Aarhus-forskerne har igennem dette samarbejde adgang til biologiske prøver fra et stort multicenter studie hos hiv-patienter i behandling med cancer immunterapi (anti-PD-1 og anti-CTLA-4). De skal så undersøge, om denne behandling leder til aktivering af inaktivt hiv-virus, så de inficerede celler synliggøres, om immunterapien booster det HIV-specifikke immunrespons samt om disse effekter tilsammen leder til en effektiv reduktion af det langlivede HIV reservoir. Dette projekt er støttet med ca. 2 mio. kr. fra Danmarks Frie Forskningsfond, og resultaterne kan få betydning for mulighederne for at udnytte de store landvindinger, der er gjort med immunterapi, i udvikling af en kur mod hiv.

- Selv om vi har en god behandling mod hiv, så er det vigtigt, at vi fastholder ambitionen om at få udviklet en egentlig kur mod HIV på samme måde, som vi i de senere år har set det være muligt for hepatitis C, et andet virus der kan etablere en livslang kronisk infektion. Det vil være nøglen til at fjerne behovet for livslang behandling og herunder de potentielle bivirkninger samt psykosociale og økonomiske omkostninger, der er forbundet med dette, siger Thomas A. Rasmussen.

Yderligere information:

Thomas A. Rasmussen, 1. reservelæge på Infektionssygdomme, Aarhus Universitetshospital, Lektor ved Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet
Tlf.: 9380 1394, Mail: thomrasm@rm.dk