06.05.2022

På baggrund af en kritisk analyse af Region Midtjyllands karkirurgiske kapacitet varsler regionsrådsformand Anders Kühnau nu en 4-punktsplan: I første omgang skal kapaciteten øges så hurtigt som muligt. En ekstern undersøgelse skal redegøre for forløbet. Dernæst skal der indsamles flere data og endelig skal der lægges en langsigtet plan for området.

Formanden for Region Midtjylland Anders Kühnau (S) reagerer med konkrete initiativer på den analyse, som peger på, at der bliver lavet færre karkirurgiske indgreb på regionens hospitaler sammenlignet med andre jyske hospitaler.

På kort sigt

Initiativerne er samlet i en 4-punkts plan:

  1. Kapaciteten øges så hurtigt som muligt.
  2. Undersøgelse skal redegøre for forløbet.
  3. Data skal indsamles og kvalificeres.
  4. Området skal have ny langsigtet plan.

Først og fremmest skal Region Midtjylland på meget kort sigt kunne tilbyde kvalificeret behandling til flere karkirurgiske patienter.

- Det gør vi - her og nu – bl.a. ved at sikre balance mellem kapacitet og efterspørgsel. Vi har f.eks. øget antallet af ballonbehandlinger på Aarhus Universitetshospital til 160, så det svarer til behovet. Vi har frigjort yderligere en operationsstue til karkirurgi på AUH én dag hver 14. dag, og hvis vi kan indgå en aftale med personalet, så ønsker vi også at tilbyde patienterne behandling på lørdage, siger regionsrådsformand Anders Kühnau.

Et andet initiativ handler om, så hurtigt som muligt, at oprette en ekstra uddannelsesstilling på AUH. Uddannelsesstillingen giver – ud over de nuværende ca. fem uddannelsesstillinger - yderligere en yngre læge en grundig introduktion til specialet, der omfatter meget karkirurgi tidligt i videreuddannelsen.

- Endelig har vi også henvendt os til andre regioner for at få hjælp, siger regionsrådsformanden, som er indstillet på at afsætte nødvendige ressourcer til både disse og andre initiativer, der fremgår af sagsfremstillingen til Hospitalsudvalgets møde mandag 9. maj.

Yderligere undersøgelse

Sideløbende med at kapaciteten omgående bliver forøget, ønsker regionsrådsformanden at bestille yderligere en ekstern undersøgelse af forløbet.

- Undersøgelsen bør f.eks. afdække, hvad er der sket hvornår i forløbet, hvordan der er reageret på informationerne undervejs, og hvordan vil vi undgår lignende situationer i fremtiden, mener Anders Kühnau.

På lidt længere sigt

Herudover vil regionsrådsformanden have samlet flere data for at få et bredere og bedre beslutningsgrundlag.

Den eksterne analyse som allerede foreligger anvender andre metoder til sammenstilling af data og kvalitetsopfølgning, end der normalt anvendes i det nationale kvalitetsarbejde.

- Derfor mener jeg, at vi har brug for mere viden i denne sag, siger regionrådsformanden.

Forslag til en robust plan for karkirurgiens fremtid skal være klar til politisk behandling i 3. kvartal.

- Situationens indlysende alvor og de data, der er kommet frem i analysen af karkirurgien, betyder, at Region Midtjylland indgående bør granske området for at sikre, at vi til efteråret drager de rigtige konklusioner og træffer de rigtige beslutninger om karkirurgiens fremtid, siger Anders Kühnau.

Se redegørelse i sagsfremstillingen til Hospitalsudvalgets dagsorden til møde 9. maj. Mødet er åbent for alle regionsrådets medlemmer.

 

Flere oplysninger