15.03.2022

Et stort partnerskab med aktører fra hele Danmark skal sammen finde nye veje for forebyggelse af affald og cirkulær økonomi. Tirsdag den 22. marts 2022 i Horsens samles partnerne for første gang til kickoff-seminar for at få et stærkt, fælles afsæt for projektet, der løber over de næste otte år.

Illustration med Beyond Waste og EU Life-logoet

Målet er en fremtid, hvor affald er fortid. Midlet er cirkulær økonomi, og det handler om at skabe systemer for, at langt flere af vores materialer genbruges, genanvendes eller levetidsforlænges. At nå dertil kræver, at myndigheder, borgere, virksomheder og vidensinstitutioner arbejder sammen for at ændre vores forbrugs- og produktionskultur.

Det danske LIFE IP-projekt, Circular Economy Beyond Waste, skal bidrage til netop den udvikling over de kommende år. I alt 39 offentlige og private partnere bidrager med enkeltstående og tværgående projekter inden for affaldsminimering og cirkulær økonomi.

Kickoff som fælles afsæt 

Konturerne for delprojekternes ramme og indhold er sat. Og nu, hvor projektet officielt er gået i luften, starter arbejdet med at udvikle og teste løsninger, opbygge kapacitet inden for feltet – og ikke mindst at få spredt erfaringerne ud til andre regioner og lande, der skal gennem samme omstilling.

Konferencen, som afholdes på Hotel Opus i Horsens, byder på inspirationsoplæg om cirkulær økonomi og taler ved bl.a. Bent Graversen, fmd. for Region Midtjyllands Udvalg for Regional Udvikling, Rikke Østergaard Christensen, fmd. for Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget, Horsens Kommune samt miljøminister Lea Wermelin (S). Derudover vil projektpartnerne arbejde kreativt med egne projekter samt præsentere dem for hinanden. 

Se program for kickoff den 22. marts 2022 (pdf) 

Se informationsark om Beyond Waste-projektet (pdf)

Partnerskabet bag CE Beyond Waste

De 39 partner bag Circular Economy Beyond Waste er:

Region Midtjylland (lead) 
Region Hovedstaden
Miljøstyrelsen
Aalborg Kommune
Aalborg Universitet
Aarhus Kommune
AffaldVarme Aarhus
AFLD I/S
Albertslund Kommune
Bornholms Regionskommune
Central Denmark EU Office (CDEU)
Favrskov Affald
FGU Bornholm
Fredensborg Kommune
Frederiksberg Kommune
Gate 21
Gentofte Kommune
Holstebro Kommune
Horsens Kommune
Horten 
Hvidovre Kommune 
Københavns Kommune
Morsø Kommune
Møbelfabrikken 
Nomi4s 
Plastix
Quantafuel
Randers Kommune
Renosyd
Rudersdal Kommune
Region Syddanmark 
Samsø Kommune
Silkeborg Genbrug og Affald
Silkeborg Kommune 
Skive Kommune 
Thisted Kommune 
Vejle Kommune 
Viborg Kommune
WeDoDemocracy.

Illustration i CE Beyond Wastes gule farve med alle 39 partnerskabslogoer på.

BW_EU-LIFE_logo_sidestillet_417x160.png