28.03.2022

Tre store indsatser skal med 20,9 mio. kroner fra EU's Socialfond i de kommende år sikre flere faglærte på velfærdsområdet, mindre frafald på erhvervsskolerne og flere unge med STEM-kompetencer. Region Midtjylland søger lige nu operatører til indsatserne.

For få gennemfører en erhvervsuddannelse, virksomhederne mangler kvalificeret arbejdskraft og for mange unge falder uden for både uddannelsessystem og arbejdsmarked. Det er baggrunden for, at Region Midtjylland nu lægger op til at prioritere 20,9 mio. kroner fra EU's socialfondsmidler til tre overordnede indsatser. 

Uddannelsesinstitutioner i Region Midtjylland, der kan og vil drive et socialfondsprojekt, har dermed nu mulighed for at ansøge om en operatørrolle.

- Pengene fra Socialfonden giver mulighed for at løfte indsatser op på et niveau, hvor de for alvor kan gøre forskel. Det er der brug for. Vi har for mange unge, der ender uden hverken job eller uddannelse, og vi har for få, der har de kvalifikationer, virksomhederne skal bruge. Hvis vi ikke får ændret den tendens, er det katastrofalt for både de unge, for arbejdsmarkedet og for samfundsøkonomien, siger formand for regionsrådets udvalg for Regional Udvikling, Bent Graversen (V).

Industriteknikere som disse, under uddannelse på Learnmark i Horsens, er blandt de faggrupper, vi kommer til at mangle i fremtiden. Det skal nye midtjyske indsatser være med til at rette op på. Foto. Region Midtjylland.

Regeringen gav i 2020 regionerne indstillingsret over 20 pct. af socialfondsmidlerne. Region Midtjyllands andel er på i alt 29,3 mio. kroner fra 2021-2027, og det er således en stor del af disse midler, der nu bringes i spil. Den regionale uddannelsespulje skal medfinansiere indsatserne med op til 21,4 mio. kroner mens ansøgere til midlerne selv skal medfinansiere med op til 10 mio. kroner.

Dermed er der en mulig budgetramme på i alt cirka 52 mio. kroner, der fordeles på tre indsatser: op til 33 mio. kroner til fastholdelse af udsatte unge på erhvervsskolerne, op til 14 mio. kroner til en indsats, der skal sikre flere faglærte på velfærdsområdet samt op til 5 mio. kroner til opkvalificering af undervisere inden for STEM- området.

Bygger på gode erfaringer

Når mulige operatører har ansøgt, træffer regionsrådet beslutning om indstilling af projekterne. Herefter er det Erhvervsstyrelsen, der træffer den endelige afgørelse. Ambitionen er, at de første midtjyske projekter starter i løbet af 2022.

Målet er indsatser, der samler aktører på tværs af både fagligheder og kommunegrænser og baserer sig på samarbejde mellem erhvervsliv, uddannelsesinstitutioner og andre aktører på området.

- Fremtidssikrede uddannelser og kompetenceløft af befolkningen er et centralt spor i regionens udviklingsstrategi, og netop på uddannelsesområdet har regionen gode erfaringer fra tidligere med at bringe socialfondsmidler i spil. Det kan løfte indsatserne, så vi både skaber hurtige resultater, men også styrker de partnerskaber, der bliver afgørende for at vende udviklingen, siger næstformand for udvalg for Regional Udvikling, Henrik Qvist (EL).

Det er forventningen, at regionsrådet kan behandle de første indstillinger af Socialfondsprojekter i august.

Læs mere om annonceringen efter operatører til socialfondsprojekter på regionens hjemmeside her.

Fakta

  • Regeringen besluttede i 2020, at Regionerne skulle have indstillingsret over 20 pct. af EU's socialfondsmidler i perioden 2021-2027 til styrkelse af regionernes arbejde med ungdomsuddannelse.
  • Indsatsen skal være supplerende og understøtte det arbejde regionerne i forvejen støtter via uddannelsespuljen, og gennemføres i henhold til samme lovgivning.
  • I alt tildeles Region Midtjylland 29,3 mio. kr. fra Socialfonden.
  • Af de midler sætter regionsrådet nu 20,9 mio. kr. fra socialfonden i spil. Den regionale uddannelsespulje medfinansierer med maksimalt 21,4 mio. kr. mens ansøgerkredsen selv skal medfinansiere med 10 mio. kr. 
  • Regionsrådet prioriterer ansøgninger, hvor et bredt partnerskab samarbejder om løsning af aktuelle udfordringer.

Flere oplysninger

  • Formand for regionsrådets udvalg for regional udvikling, Bent Graversen (V), tlf. 2020 3059graversen@rr.rm.dk
  • Næstformand for regionsrådets udvalg for regional udvikling, Henrik Qvist (EL), tlf. 4049 4827, mail. hq@rr.rm.dk
  • For information om ansøgningsproces og kriterier kontakt kontorchef Henrik Lodberg, tlf. 2325 3813, mail. henrik.lodberg@ru.rm.dk
  • Kontaktoplysninger på alle regionsrådets medlemmer findes på www.rm.dk/politik/regionsradsmedlemmer