30.03.2022

Regionsrådet har godkendt tilpasning af ruter og køreplaner på 24 regionale busruter. Fx bliver parallelt kørende x-busser erstattet med standsende ruter i kombination med lyn-afgange. Rådet besluttede desuden at fastholde natbus-kørsel på en række ruter.

Midtjyderne vil opleve en række ændringer i måden de regionale blå busser kører på, når den nye køreplan træder i kraft 26. juni 2022. Regionsrådet har således i dag – med få forbehold - godkendt det køreplansforslag, Midttrafik havde i offentlig høring i januar.

I hovedtræk består ændringerne af tilpassede ruteforløb, herunder betjening af nye stoppesteder, indførelse af flere stop på nuværende X-bus-ruter samt forskellige tiltag til effektivisering af kørslen. Der nedlægges ikke kørsel med ændringerne (se detaljeret gennemgang nederst).

- Passagernes behov ændrer sig over tid, og derfor har vi aftalt en god styringsmodel med Midttrafik, der lægger op til årlige justeringer. Den regionale kollektive trafik er underlagt en stram økonomisk ramme, så det handler om, at vi skal have mest mulig – og mest hensigtsmæssig – mobilitet for pengene. Det får vi fx ved at sikre, at der ikke kører halvtomme busser i halen på hinanden på næsten identiske ruter, siger regionsrådsformand, Anders Kühnau (S).

Natbusser bevares

Som en del af den af den politiske behandling i regionen er der tilføjet enkelte ændringer til Midttrafiks oprindelige køreplansforslag. For flere af ruterne har regionsrådet således besluttet, at der skal ske evaluering af betjeningsomfang og ruteføring efter cirka et halvt til et helt års drift, så eventuelle ændringer kan komme med i næste års køreplaner. Desuden har regionsrådet besluttet at bevare natbuskørsel på syv ruter i forbindelse med julefester i december samt Randers Festuge. Kørslen var foreslået nedlagt på baggrund af relativ lav benyttelse af tilbuddet.

- Det er busser, der kører primært unge mennesker hjem fra f.eks. julefrokoster og julefester på ungdomsuddannelserne. Det er et servicetilbud, som også uden for de største byer skaber en tryghed for både de unge og deres forældre, og som det er værd at holde fast i. Det gør vi så ved at pille nedlæggelsen af de pågældende natbusser ud af et i øvrigt godt og gennemarbejdet køreplansforslag, siger formand for udvalget for regional udvikling, Bent Graversen (V).

blå busser.jpg

26. juni træder nye køreplaner for de regionale busser i kraft. Bl.a. med flere stop og færre X-busruter. Foto. Region Midtjylland.

Større ændringer af ruteforløb/køreplan

  • Der er indarbejdet flere standsende ture og lynbusafgange på regionalruterne 28 Holstebro-Randers, 62 Viborg-Randers, 53 Herning–Viborg, 60 Silkeborg–Viborg og ny rute 61 Viborg–Aalborg. Som konsekvens heraf ophører de parallelle X-busruter 928X Holstebro–Viborg– Randers, 953X Herning-Viborg og 960X Silkeborg–Viborg–Aalborg som selvstændige ruter.
  • På rute 21 Holstebro–Vildbjerg og rute 26 Holstebro–Skjern er der udarbejdet et tilpasset forslag til betjening af Vind og Sørvad. Tilpasningen bliver gjort midlertidig i et år.
  • Antallet af afgange reduceres mellem Aarhus og Hornslet på rute 100 Odder–Aarhus–Hornslet. Dette som en konsekvens af, at letbanen får flere afgange på linje L1 Aarhus-Hornslet.

Find deltaljeret gennemgang af ændringerne samt notat om høringsprocessen på dagsordnen til regionsrådsmødet.

Fastholdelse af natbusser

  • Midttrafik har på syv ruter fortrinsvis i Midt- og Vestjylland ladet julenatbuskørslen (samt kørsel ifb. Randers Festuge) indgå i høringen af køreplanforslagene, på grund af lav benyttelse. Det drejer sig om ruterne 33 Struer–Lemvig, 40 Skive–Roslev–Glyngøre-Nykøbing, 53 Viborg-Karup-Herning, 60 Viborg–Kjellerup-Silkeborg, 62 Viborg–Ørum–Randers, 85 (26) Holstebro–Ulfborg–Ringkøbing, og 124 Aarhus–Silkeborg–Herning–Ringkøbing. Natbuskørslen på de pågældende ruter bevares.

Fakta

  • Udvikling i bosætning, pendling og placering af arbejds- og uddannelsespladser betyder, at borgernes transportbehov løbende ændrer sig.
  • Derfor for skal buskørslen tilpasses løbende for at fastholde den kollektive trafik som et bæredygtigt og attraktivt tilbud til borgerne.
  • Midttrafik foretager årlige justeringer af køreplanerne med henblik på at tilbyde passagererne bedst mulig kollektiv trafik inden for den økonomiske ramme, som regionsrådet stiller til rådighed. 
  • Det indebærer f.eks. omlægning af ruter, som kan bidrage til den grønne omstilling og resultere i en bedre udnyttelse af busmateriel og chauffører.
  • Midttrafik gennemfører hvert år i januar en offentlig høring, hvor passagerer og borgere har mulighed for at afgive bemærkninger til Midttrafiks forslag til nye køreplaner. Derudover skal køreplanerne godkendes i Regionsrådet.
  • Midttrafik har ved høringen i 2022 modtaget omkring 600 høringsbemærkninger, hvoraf ca. 400 vedrører de regionale busruter.

Læs mere om regionens arbejde med kollektiv trafik og mobilitet her.