16.03.2022

Patienterne er glade for behandlingen og plejen på Region Midtjyllands hospitaler, hvor de bliver mødt af venlige og imødekommende medarbejdere. Samlet ligger tilfredsheden på de midtjyske hospitalers enten på eller over gennemsnit.

(Links til de enkelte hospitalers nyheder om lokale resultater. Nyheden fortsætter herunder):

Aarhus Universitetshospital

Hospitalsenhed Midt

Regionshospitalet Horsens

Regionshospitalet Randers

Regionshospitalet Gødstrup

Medarbejderne på hospitalerne i Region Midtjylland er velforberedte, venlige og imødekommende, og behandlingen og plejen er god. Det viser patienternes svar i de landsdækkende undersøgelser af patientoplevelser i 2021, LUP Somatik, LUP Akutmodtagelse og LUP Fødende.

Samlet scorer hospitalerne i Region Midtjylland enten gennemsnitligt eller over gennemsnit i undersøgelsens spørgsmål.

- Jeg er stolt over roserne til både medarbejderne, behandlingen og plejen i undersøgelsen. Den samlede score på tilfredshed vidner om et generelt højt niveau til gavn for vores patienter, siger regionsrådsformand Anders Kühnau (S).

Tak for svarene

I alt har 26.211 patienter og fødende i Region Midtjylland svaret på en af de 3 undersøgelser.

- Jeg vil gerne takke de patienter og pårørende, der har taget sig tid til at besvare undersøgelsen. Med deres hjælp har vi fået udpeget de områder, hvor vi kan gøre patienternes oplevelser endnu bedre i fremtiden, siger regionsrådsformand Anders Kühnau (S).

Indlagte og ambulante patienter peger blandt andet på, at både de selv og deres pårørende gerne vil inddrages mere i beslutninger om behandlingen. Patienterne ønsker også mere information om virkninger og bivirkninger af deres medicin og bedre samarbejde med kommunen i forbindelse med udskrivelse.

Tilfredse fødende

De fødende i Region Midtjylland er landets mest tilfredse. De gravide føler sig godt hjulpet gennem graviditeten og i forbindelse med fødslen scorer personalets imødekommenhed, vejledning, hjælp og støtte højt. Efter fødslen ønsker cirka en tredjedel af de fødende sig dog yderligere samtale med personalet om selve fødslen. Og så er der et forbedringspotentiale i forhold til forberedelse på amning inden fødslen og hjælp til at få amningen i gang.  

Patienttilfredsheden varierer i psykiatrien

Også Psykiatrien i Region Midtjylland har gennemført en selvstændig undersøgelse af tilfredsheden blandt både indlagte patienter og patienter i ambulante forløb samt deres pårørende. Udviklingen i patienttilfredshed varierer på tværs af Psykiatriens afdelinger, hvor den f.eks. er steget i psykiatrien i Horsens

Fakta

Find rapporterne til patienttilfredshedsundersøgelserne hos:

Center for Patientinddragelse (CPI): https://www.regionh.dk/patientinddragelse/lup/Sider/default.aspx

(Regions-, hospitals- og afdelingsrapporter)

DEFACTUM:

https://www.defactum.dk/om-DEFACTUM/projektsite/lup-somatik/

(afsnitsrapporter)

LUP Psykiatri

www.psykiatriundersogelser.dk

Yderligere information

  • Regionsrådsformand Anders Kühnau, Region Midtjylland. Tlf: 2360 2768, kuhnau@rr.rm.dk
  • Faglige spørgsmål til undersøgelsen: Simone Witzel, Projektleder, DEFACTUM, Region Midtjylland, Tlf. 4042 7144, simwit@rm.dk.
  • Kontaktoplysninger på alle regionsrådets medlemmer