11.03.2022

Nære Sundhedstilbud ønsker flere bud på hvordan fremtidens valg af lægepraksis kan gennemføres uden at skabe utryghed

Det er regionens ansvar at sikre, at alle borgere kan vælge en lokal praktiserende læge.

Sker der ændringer i en lægepraksis, får tilmeldte borgere ret til gebyrfrit valg af lægepraksis.

Det kan være ændringer som, at en eller flere læger i praksis ønsker at udtræde og praksis dermed fortsætter med færre patienter.

Alle berørte borgere får brev fra regionen om, hvilke lægepraksis de kan vælge, og om hvilke vilkår der gælder for valget.

Enkelte gange skaber udsigten til valg af lægepraksis utryghed hos de borgere, der er omfattet af valget.

Klar kommunikation og mindre utryghed

På baggrund af erfaringer fra blandet andet Hedensted, har Udvalget for Nære Sundhedstilbud på sit møde 9. marts besluttet, at efterspørge flere bud på, hvordan valg af lægepraksis kan foregå.

Hvor eksempel alder, afstand til lægepraksis og længden på borgerens tilknytning til praksis kan indgå som kriterier.

- Vi ønsker flere bud, så vi indenfor rammerne kan finde den bedst mulige løsning for borgerne, siger Else Søjmark, formand Udvalget for Nære Sundhedstilbud.

Udvalget vil sikre borgerne klar og tidlig kommunikation om, hvordan valget skal foregå. Så valg af lægepraksis kan gennemføres uden at skabe utryghed hos borgerne.

Borgernes ret til frit valg af læge er sikret i lovgivningen.

Udvalget drøfter proceduren for valg af lægepraksis på et kommende møde.

Fakta

  • Regionen skal sikre, at alle borgere kan vælge en lokal praktiserende læge.
  • Sker der ændringer i en lægepraksis, får tilmeldte borgere ret til gebyrfrit valg af lægepraksis.
  • Enkelte gange skaber udsigten til valg af lægepraksis utryghed hos de borgere, der er omfattet af valget.
  • Udvalget for Nære Sundhedstilbud ønsker flere bud på, hvordan valg af lægepraksis kan foregå. Hvor for eksempel alder, afstand til lægepraksis og længden på borgerens tilknytning til praksis kan indgå som kriterier.
  • Udvalget vil sikre borgerne klar og tidlig kommunikation om, hvordan valg af lægepraksis skal foregå.

Kontakt