04.11.2022

Forskningsprojekt fra Aarhus Universitetshospital og Regionshospitalet Gødstrup viser behov for kontinuerligt fokus på korrekt brug af værnemidler.

Under COVID-19 pandemiens anden bølge havde medarbejdere på Region Midtjyllands hospitaler, som var i nær kontakt med COVID-19-patienter, tre gange så stor risiko for selv at blive smittet med COVID-19 i forhold til medarbejdere, uden kendt nær kontakt med COVID-19-patienter.

Medarbejdere, der på jobbet havde nære kontakter til smittede kolleger, havde cirka 2,5 gange så stor risiko for selv at blive smittet. 

Endelig havde medarbejdere, der uden for arbejdet, havde nær kontakt med COVID-19-smittede – for eksempel derhjemme – 18 gange så stor risiko for selv at blive smittet sammenlignet med medarbejdere uden kendt nær kontakt til smittede i privatlivet.

Det viser et forskningsprojekt fra Aarhus Universitetshospital og Regionshospitalet Gødstrup.

Øget fokus

- Selv om smitterisikoen var højest uden for arbejdet, så viser resultatet, at der er behov for øget fokus på korrekt brug af værnemidler på hospitalerne både i forbindelse med evt. kommende bølger med SARS-CoV-2 og andre infektionssygdomme. Derfor må arbejdet på hospitalerne tilrettelægges, så det er muligt at overholde forholdsreglerne – også i en travl hverdag, siger Henrik Kolstad, professor i Arbejdsmedicin på Aarhus Universitetshospital og Klinisk Lærestolstolsprofessor ved Aarhus Universitet.

- Vi skal sikre rammer, så vores medarbejdere trygt kan gå på arbejde – også under en pandemi. Målet må være, at alle medarbejdere bruger værnemidler, når det er nødvendigt og bruger dem korrekt, så de er bedst muligt beskyttede under deres arbejde. Derfor har vi i regionens Kvalitetsforum besluttet, at vores arbejdsmiljøorganisation skal sætte fokus på emnet igen. Vores informationsmateriale om brug af værnemidler er derfor netop blevet gennemgået og opdateret og arbejdsmiljøkoordinatornetværket er blevet opfordret til at sprede materialet i organisationen, siger koncerndirektør Anders Kjærulff.

Positiv udvikling

Medarbejderne angiver selv glemsomhed, travlhed, hensynet til god patientkontakt og egne vurderinger af, at værnemidler var unødvendige som årsager til, at værnemidlerne ikke blev brugt korrekt. Den gode nyhed er, at der i forskningsprojektet ses en positiv udvikling i både brug og korrekt brug af værnemidler fra covid-smittebølge et til smittebølge to.  

Forskningsprojektet er baseret på 5.985 regionale medarbejderes besvarelse af et spørgeskema udsendt på sms en gang om dagen i perioden 25. november 2020 – 30. april 2021 kombineret med deres 36.000 PCR-testresultater. I alt 159 medarbejdere blev smittet med COVID-19.

Defekte værnemidler

Medarbejdere på Aarhus Universitetshospital og i Hospitalsenhed Midt oplevede sidst på året i 2020, at en bestemt type FFP3-maske ind imellem gik op i sømmene under brug. Maskerne var i brug fra den 24. december 2020 – 8. januar 2021, hvorefter de blev trukket tilbage.

Et studie blandt medarbejdere, der havde benyttet den FFP3-maske, som senere blev tilbagekaldt, viser en 2-3 gange forøget risiko for at blive smittet med COVID-19 sammenlignet med dem der havde benyttet andre typer af FFP2 eller FFP3-masker.

631 medarbejdere deltog i denne undersøgelse og 15 blev smittet med COVID-19.

Hændelserne med masker, der gik op i sømmene under brug, førte til, at alle lignende foldemasker fra andre leverandører blev testet en ekstra gang for at sikre, at de ikke gik op i sømmen under brug.

Bag om forskningsresultatet:

Studietype: Follow-up studie.

Samarbejdspartnere: Department of Public Health, Work, Environment and Health, Aarhus University, Aarhus C, Denmark.

Department of Occupational Medicine, Danish Ramazzini Centre, Goedstrup Hospital, Herning, Denmark.

Department of Occupational and Environmental Medicine, Bispebjerg and Frederiksberg Hospital, University of Copenhagen, Copenhagen, Denmark.

Department of Clinical Microbiology, Aarhus University Hospital, Aarhus, Denmark.

Department of Infectious Diseases, Aarhus University Hospital, Aarhus, Denmark.

Institute of Clinical Medicine, Aarhus University, Aarhus, Denmark.

Ekstern finansiering: Arbejdsmiljøforskningsfonden

Læs de videnskabelige artikler

  • Würtz AM, Kinnerup MB, Pugdahl K, Schlünssen V, Vestergaard JM, Nielsen K, Cramer C, Bonde JP, Biering K, Carstensen O, Hansen KK, Dalbøge A, Flachs EM, Hansen ML, Thulstrup M, Würtz ET, Kjærsgaard M, Christensen MW, Kolstad HA. Healthcare workers’ SARS-CoV-2 infection rates during the second wave of the pandemic: follow-up study. Scand J Work Environ Health – online first. https://doi.org/10.5271/sjweh.4049

 

  • Kolstad HA, Frydenberg M, Nielsen KJ, Schlünssen V, Biering K, Kjærsgaard M, et al. SARS-CoV-2 Infection Rates Following Use of Regular Compared With Defective Respirators When Caring for COVID-19 Patients: A Retrospective Follow-up Study. Ann Work Expo Health. 2022. Apr;wxac031. https://doi.org/10.1093/annweh/wxac031.

 

  • Christine Cramer, Karoline Kærgaard Hansen, Martin Byskov Kinnerup, Esben Meulengracht Flachs, Jesper Medom Vestergaard, Karin Biering, Kent Nielsen, Anne Mette Würtz, Annett Dalbøge, Else Toft Würtz, Mona Kjærsgaard, Henrik Albert Kolstad, Vivi Schlünssen Use of Personal Protective Equipment Among Healthcare Workers During the First and the Second Wave of the COVID-19 Pandemic https://academic.oup.com/annweh/advance-article-abstract/doi/10.1093/annweh/wxac054/6678818

Yderligere oplysninger om forskningsprojekterne:

Henrik Kolstad, professor i Arbejdsmedicin på Aarhus Universitetshospital og Klinisk Lærestolstolsprofessor ved Aarhus Universitet tlf. 2961 0359.