14.11.2022

Arbejdet med at fjerne en stor forurening i Videbæk går nu i gang. Det bliver entreprenørvirksomheden Arkil A/S, der skal løse opgaven for Region Midtjylland og dermed sikre lokalområdets rene drikkevand i fremtiden.

På Stationsvej 5 i Videbæk findes en større jord- og grundvandsforurening med ca. 325 kg klorerede opløsningsmidler, der stammer fra en tidligere højttalerproduktion på adressen. Forureningen spreder sig og vil på sigt ødelægge et vigtigt grundvandsmagasin, hvor områdets drikkevand i dag kommer fra.

Derfor har regionsrådet tidligere besluttet, at forureningen skal renses op, så den ikke længere udgør en risiko for drikkevandsforsyningen. Efter udbud af opgaven har Region Midtjylland nu indgået kontrakt med entreprenørvirksomheden Arkil A/S.

- Som region er en af vores vigtigste miljøopgaver at sikre rent drikkevand og sørge for, at jordforurening ikke truer mennesker og miljø. Med entreprenøren på plads er vi et skridt tættere på en situation, hvor borgerne i Videbæk ikke længere skal være bekymret for, at denne forurening kan koste dem det lokale drikkevand, siger Bent B. Graversen (V), formand for Udvalget for Regional Udvikling.

Det forberedende arbejde til oprensningen er i fuld gang, og oprensningen forventes at være afsluttet i august 2023. Oprensningen kommer til at koste ca. 9-10 mio. kroner.

- Hvis man ser bort fra de helt store generationsforureninger på Harboøre Tange, så er oprensningen i Videbæk en af de større "almindelige" forureninger. Men i hele Region Midtjylland er der cirka 3.500 kendte forurenede grunde, mens 5.100 grunde er vurderet som muligt forurenede. Forurening fylder mere og mere i vores bevidsthed og vores samfund, så det er en utrolig vigtig opgave, vi har som region med at kortlægge og rydde op, siger Henrik Qvist (EL), næstformand i Udvalget for Regional Udvikling.

Selve oprensningen tager ca. fire uger

Hovedparten af forureningen (ca. 96 procent) ligger i et afgrænset område – et "hotspot". Det er den forurening, som Arkil A/S vil fjerne med opvarmning. Der tilsættes varm damp til undergrunden for at få forureningen til at nå kogepunktet. Forureningen bliver så til gas og kan suges op af jorden og efterfølgende renses i et særligt renseanlæg på stedet.

- Det mest forurenede område kan renses op til et niveau, der sikrer, at vi kan beskytte grundvandet. Det betyder samtidig, at vi fjerner den fremtidige spredning under nærliggende huse i området og afstrømning til Videbæk bæk i nærheden, siger Morten Bondgaard, kontorchef for Region Midtjyllands jordforureningskontor.

Det tager tid at gøre klar og sikre teknikken til oprensningen, men når først anlægget er klar, tager selve oprensningen ca. fire uger. Det bliver forventeligt til maj 2023, og til august 2023 vil hele arbejdet på Stationsvej 5 i Videbæk være afsluttet.

I årene efter oprensningen vil Region Midtjylland overvåge effekten bl.a. med løbende test af grundvandet i området.

Projektet gennemføres i tæt sparring med grundejer, Ringkøbing-Skjern Kommune og Videbæk Energiforsyning samt en række andre interessenter i nærområdet såsom naboer og Videbæk borgerforening.

Fakta om forureningen på Stationsvej 5 i Videbæk

 

  • Forureningen stammer fra højttalerproduktion på grunden fra 1953-1994. Dengang var affedtning af metalemner med rensemidler med TCE (trichlorethylen) - et kloreret opløsningsmiddel - en del af arbejdsgangen. Fra et affedtningskar på virksomheden er der bl.a. sket et spild på ca. 300 kg affedtningsmiddel.

  • Den samlede forurening på grunden er vurderet til 325 kg TCE.

  • Det er vurderet, at ca. 96 procent af forureningen fortsat ligger under bygningerne. Ca. 4 procent har de seneste årtier spredt sig til et større område.

  • Forureningen har spredt sig dels via kloaksystemet og dels via grundvandet under bygningerne.

  • Grundvandsstrømningerne trækker forurening mod sydøst. Videbæk Vandværks nærmeste drikkevandsindvinding ligger ca. 300 meter vest for industrigrunden. Der ligger også private vandboringer i den sydlige del af Videbæk.

Flere oplysninger

 

  • Bent B. Graversen (V), formand for Udvalg for Regional Udvikling, tlf. 2020 3059, graversen@rr.rm.dk

  • Henrik Qvist (EL), næstformand for Udvalg for Regional Udvikling, tlf. 4049 4827, hq@rr.rm.dk

  • Morten Bondgaard, kontorchef for regionens jordforureningskontor, tlf. 2933 5564, morten.bondgaard@ru.rm.dk