08.11.2022

De færreste ved, at omverdenens ord og fordømmelse spiller en stor rolle i forhold til den enkeltes sundhed og trivsel. Indtil nu har risikoen ved vægtstigmatisering stort set ikke haft opmærksomhed fra politikere, læger, forskere eller den almindelige dansker. Det skal konference om vægtstigmatisering nu ændre på.

52,6 procent af danskerne lever med overvægt. De fleste danskere er klar over, at overvægt kan have nogle sundhedsmæssige konsekvenser, men de færreste kender de komplekse årsager til overvægt. Det giver anledning til en forsimplet forståelse af, hvordan man udvikler overvægt, og ikke mindst hvordan man kommer af med det: spis mindre, bevæg dig mere. Denne tænkning skaber grobund for fordomme og diskrimination af personer med overvægt, som også påvirker og skader sundheden. Læg oven i det samfundets, modebranchens og slankeindustriens dyrkelse af tynde kroppe.

- Vi har et samfund, der både hylder den slanke krop og er indrettet efter den. Det giver os nogle forestillinger om, hvad der er rigtig og forkert i forhold til kroppens størrelse. Kun gennem viden om overvægt og vægtstigmatisering kan vi begynde at ændre på nuværende forestillinger og praksis, fortæller seniorforsker Pernille Andreassen fra Nationalt Center for Overvægt og fortsætter:

- Problemet er, at stigmatiseringen kan lede til skyld, skam, isolation, angst, lavt selvværd og depression. Det kan resultere i øget madindtag, mindre bevægelse og vægtøgning. Alt sammen faktorer, der påvirker den enkeltes livskvalitet, sociale adfærd og sundhed – fysisk som mental. Stigmatiseringen kan komme fra både familie, venner, fremmede og endda sundhedsvæsenet, hvorfor mange undgår at gå til lægen.

For at sætte fokus på emnet arrangerer Nationalt Center for Overvægt og Vidensråd for Forebyggelse en konference for politikere, ledere, beslutningstagere og sundhedsprofessionelle for at flere får viden om kompleksiteten i overvægt og alvoren i vægtstigmatisering. Konferencen finder sted i Aarhus den 9. november. Den kommer hele vejen rundt om emnet "vægtstigmatisering" og har til formål at oplyse, skabe debat og anspore til handling.

Hvad er vægtstigmatisering?

Vægtstigmatisering er negative holdninger, adfærd og diskrimination rettet mod personer på grund af deres kropsstørrelse. Vægtstigmatisering udspringer af sociale og kulturelle fordomme, faktorer, værdier og normer, som er dybt forankrede i vores samfund og i os som mennesker.

- Personer med overvægt kan opleve stigmatisering i alle aldre og alle steder i samfundet. Man bliver tillagt karaktertræk som dum, doven og uhygiejnisk. Karaktertræk, som er koblet op på stigmaet og overføres til personen med overvægt – uden at man kender denne, fortæller Pernille Andreassen og fortsætter:

- Når forskning understreger, at livskvaliteten mindskes og helbredet forringes for de mennesker, der bliver udsat for vægtstigmatisering, er det nødvendigt at råbe op. Derfor inviterer vi til denne konference for at begynde at skabe noget mere opmærksomhed på overvægt og stigmatisering i Danmark, og fordi vi gerne vil inspirere til reel handling, så vi kommer væk fra holdningen om, at det blot handler om, hvad du spiser, og hvor meget du bevæger dig. Så enkelt er regnestykket ikke, og dette narrativ bidrager kun til mere stigmatisering, siger Pernille Andreassen.

Fakta om vægtstigmatisering

  • Vægtstigmatisering er negative holdninger, adfærd og diskrimination rettet mod personer på grund af deres kropsstørrelse
  • Personer med svær overvægt oplever vægtstigmatisering i skolen og på uddannelsesinstitutioner, på arbejdsmarkedet, i offentligheden, i sundhedsvæsenet, i forskning, i medierne og online, i populærkulturens film, tv-serier og reality-programmer, i nære relationer og familie, i måden samfundet er fysisk indrettet på samt af sig selv – såkaldt selvstigmatisering
  • Vægtstigmatisering har både fysiske, psykiske og sociale konsekvenser
  • Tidligere studier viser, at blandt voksne med overvægt oplever 19-42 % vægtstigmatisering. Forekomsten er højere jo højere BMI, og flere kvinder end mænd oplever vægtstigmatisering (reference). I et nyere studie på tværs af seks lande rapporterede mere end halvdelen af ​​deltagerne (55,6-61,3 %) at opleve vægtstigmatisering (reference). En undersøgelse fra England udgivet i år viser, at 88 % af personer med svær overvægt, der deltog, er blevet stigmatiseret, kritiseret eller misbrugt som følge af deres overvægt (reference). Men der mangler mere viden på området – ikke mindst forskning, der undersøger omfanget og konsekvenserne i en dansk kontekst.

Fakta om Nationalt Center for Overvægt

  • Nationalt Center for Overvægt (NCFO) blev i 2020 etableret med midler fra Sundhedsministeriet med henblik på at indsamle, udvikle og dele evidensbaseret viden om (svær) overvægt
  • NCFO har bl.a. fokus på stigmatisering og kompleksiteten i svær overvægt.

Links

Kontakt og yderligere information

  • Pernille Andreassen, seniorforsker, Nationalt Center for Overvægt, 2033 1982
  • Jane Hagelskjær, kommunikationsrådgiver, Nationalt Center for Overvægt, 2155 4720