17.11.2022

To EU-finansierede projekter på i alt 45 mio. kr. skal de kommende år bl.a. sætte fokus på borgernes rolle i klimatilpasning. Tre danske regioner er i front på projekterne i samarbejde med offentlige og private aktører og vidensinstitutioner fra hele EU.

Projekterne skal blandt andet undersøge om virtual reality kan give borgere mere viden om oversvømmelser, som truer deres lokalområde. Og om myndighederne ved borgernes hjælp kan blive bedre til at forudsige grundvandstigninger.

Fælles for projekterne er, at de kobler konkrete løsninger på aktuelle klimaudfordringer med udvikling af ny viden, der skal gavne både forskningen, erhvervslivet og ikke mindst borgerne. Borgerne spiller nemlig en afgørende rolle, hvis vi skal forebygge klimaforandringer og tilpasse vores byer, landskaber og liv til de forandringer, vi ikke kan undgå.

 Helt almindelige danskere risikerer at få dyre skader på deres ejendom, når vi i de kommende år får mere ekstremt vejr og mere vand. Derfor skal vi samarbejde på tværs, og vi skal inddrage borgerne og deres perspektiver i arbejdet, siger regionsrådsformand i Region Midtjylland og formand for Danske Regioner, Anders Kühnau.

Vi skal leve med vandet

I begge projekter arbejder regionerne sammen med EU's Horizon-program om at få finansieringen endeligt på plads. I alt vil EU's Horizon-program støtte de danske partnere med cirka 45 mio. kr. Omkring 22 mio. kroner til de danske partnere i projektet RESIST, der kommer til at arbejde i fire pilotområder i Region Midtjylland, og 24 mio. til de danske partnere i Regions4Climate, der tager udgangspunkt i Køge Bugt.

- Klimatilpasning kræver massive investeringer. Og to nye projekter viser, at regionerne faktisk er i stand til at tiltrække vigtige midler gennem store EU-bevillinger. Det er helt afgørende, hvis vi skal nå i mål med den nødvendige helhedsorienterede indsats, siger regionsrådsformand i Region Hovedstaden, Lars Gaardhøj.  

Projekterne skal medvirke til at sætte mere gang i arbejdet med klimatilpasning. Og det haster, for ifølge forskningen risikerer over 450.000 bygninger i Danmark at blive oversvømmet ved en 100-års hændelse. En hændelse, der statistisk kun sker en gang hvert hundrede år.

- Vi ved, vandet kommer, og derfor er vi nødt til at finde ud af, hvordan vi skal leve sammen med det. Klimaforandringerne kommer til at få indflydelse på både vores bygninger, vores måde at indrette os på og på vores sundhed. Det kan vi ikke gøre uden at samarbejde bredt og planlægge helhedsorienteret. Det er netop kernen i store EU-projekter som disse, siger regionsrådsformand i Region Sjælland, Heino Knudsen.  

Bygger på brede erfaringer

De to projekter er udviklet på baggrund af erfaringer fra tidligere regionale partnerskabsprojekter, som Coast to Coast Climate Challenge (C2C CC) og Klimatilpasning på Tværs, og de kommer til at løbe frem til og med 2028.

oversømmelse_gudenaa_lowres-7.jpg

Danmark oplever allerede konsekvenser af klimaforandringerne - bl.a. i form af vandløb, der oftere løber over sine bredder. I fremtiden bliver det endnu vildere. Foto. Region Midtjylland.

Fakta

  • RESIST står for Regions for climate change resilience through Innovation, Science and Technology, og er et 5-årigt HORIZON projekt med fokus på demonstrationsprojekter i stor skala. Det danske partnerskab består af Kystdirektoratet, VIA University, Aarhus Universitet og NIRAS og ca. 51 internationale partnere. Region Midtjylland er projektleder for den danske arbejdspakke. Projektet inkluderer fire pilotområder, som bl.a. vil inddrage borgere i måling og overvågning af grundvandsstanden samt bruge virtual reality til at vise potentialerne i at håndtere regnvand lokalt i grønne områder i byerne. To demonstrationshuse skal vise, hvordan nye byggemetoder kan anvendes, så vandet kan inviteres ind. Region Midtjylland modtager 7,9 mio. kr. ud af et dansk budget på i alt 22,1 mio. kr.
  • Regions4Climate er et 5-årigt HORIZON-projekt med fokus på at skabe klima-robuste regioner på tværs af Europa. Her består den danske partnerskabskreds af Region Hovedstaden, Kystdirektoratet, Københavns Universitet, VIA University og Region Sjælland samt 40 internationale partnere. Region Hovedstaden er projektleder for den danske case, som tager udgangspunkt i Køge Bugt med fokus på, hvordan nye teknologier, sundhed og multifunktionelle landskaber kan øge robustheden overfor oversvømmelser i kystområder. Region Hovedstaden modtager ca. 4,5 mio. kr. og Region Sjælland modtager 3,6 mio.kr. ud af i alt 24 mio. kr. til den danske kreds.
  • Begge projekter forventes forhandlet endeligt på plads med EU inden udgangen af 2022. Projekterne er kommet i hus efter et langvarigt samarbejde med henholdsvis Greater Copenhagen EU Office og Central Denmark EU Office.

Fakta om klimaforandringer

  • Kun 14% af danskerne havde risiko for oversvømmelse med i overvejelserne ved deres sidste boligkøb. I dag er det 64%, der svarer, at de vil have det med i overvejelserne ved et fremtidigt boligkøb
  • Ved en 100-års hændelse risikerer 468.238 bygninger i Danmark blive oversvømmet.
  • Læs mere og find Danske Regioners syv anbefalinger til effektiv klimatilpasning i Danmark.