12.10.2022 

Virksomhederne Arkil A/S, Fortum Waste Solutions A/S og Krüger A/S har i dag fået besked om, at udbuddet med oprensning af kemikaliedepotet ved Høfde 42 på Vestkysten syd for Thyborøn må gå om. Den historisk høje inflation og særligt energiprisernes himmelflugt har sprængt den økonomiske ramme. 

Udbuddet må gå om. Det står klart efter løbende forhandlinger med de tre prækvalificerede virksomheder Arkil A/S, Fortum Waste Solutions A/S og Krüger A/S, der gerne vil stå for oprensningen og totalentreprisen ved kemikaliedepotet på stranden ved Høfde 42 på Harboøre Tange. 

Skiltet på stranden ud for Høfde 42 mellem Thyborøn og Harboøre i Vestjylland

Skiltet på stranden ud for Høfde 42 mellem Thyborøn og Harboøre i Vestjylland. Foto: Region Midtjylland 

Den ustabile økonomiske og geopolitiske situation har medført en generel høj inflation og særligt er priserne på energi, stål og råvarer steget betydeligt. For en oprensning af forureningen på Høfde 42 har det stor betydning for økonomien og gør opgave væsentligt dyrere end forventet. 

- Da vi sendte oprensningen i udbud i december 2021, var der ro i Europa og på energimarkederne. Den usikkerhed, vi ser overalt, rammer nu også den oprensning, vi havde glædet os til at komme i gang med. Det eneste opløftende lige nu er, at vi med sikkerhed kan sige, at der findes dygtige og innovative virksomheder på markedet, der både kan og vil stå for oprensning af kemikaliedepotet. De kan løfte opgaven med at fjerne pesticider og kviksølv, men i den nuværende situation ikke inden for den økonomiske ramme, vi har til rådighed, siger regionsrådsformand i Region Midtjylland og formand for Danske Regioner Anders Kühnau (S). 

Region Midtjylland har 375 mio. kroner til opgaven – et beløb der består af 250 mio. kroner fra puljen til første fase af oprensning af de første danske generationsforureninger og 125 mio. kroner fra Auriga Industries A/S (ejet af Aarhus Universitets Forskningsfond). Men energikrisen og inflationen betyder, at hvis oprensning skal gennemføres med det nuværende prisniveau, så vil der være brug for mindst 600 mio. kroner til Høfde 42-oprensningen. Prisestimatet er naturligvis behæftet med usikkerhed pga. den geopolitiske situation og den store ustabilitet på markedet lige nu. 

For høj økonomisk risiko 

De tre virksomheder arbejder med forskellige rensemetoder. Men uanset metode, er der tale om store entreprenørprojekter, der har brug for store mængder energi og materialer. 

- Lige nu er priserne himmelhøje, så det er en kæmpe risiko for virksomhederne at byde – og også for os som region. Ingen kan forudsige, hvordan priserne vil udvikle sig de kommende år. Vi har ikke økonomi til at påtage os risikoen. Nu må vi gå i dialog med Folketinget om, hvordan vi løser den økonomiske udfordring, så vi på trods af den ustabile situation kan komme i mål med oprensningen af Høfde 42 og de andre generationsforureninger, siger formand for Region Midtjyllands Udvalg for Regional Udvikling Bent Graversen (V). 

Nyt udbud forsinker oprensning

Hvis udbuddet ikke var blevet annulleret, ville oprensningen formentlig været gået i gang i efteråret 2023. Men nu er tidshorisonten uvis. 

- Vi håber, at vi sammen med Danske Regioner hurtigt kan komme i dialog med Christiansborg om finansieringen. Det står i hvert fald nu klart, at de penge et flertal i folketinget bevilgede til fase 1 af oprensningerne for knap to år siden, ikke slår til i dag. Vi er glade for at se, at man i Syddanmark i sidste uge satte gang i sidste etape af oprensningen af Kærgaard Klitplantage. Men der er brug for flere penge til generationsforureningerne, og ellers må vi sammen med de øvrige regioner finde ud af, hvilke forureninger vi må nedprioritere i første fase, siger Anders Kühnau. 

Det økonomiske benspænd kan forsinke processen 1-1½ år afhængig af, hvornår der kommer en politisk afklaring af, om der prioriteres flere penge til Høfde 42. 

Region Syddanmark har kunnet gå i gang med oprensning af forureningen i Kærgaard Klitplantage, fordi projektet har været længere i processen og bl.a. allerede havde anlæg klar. Samtidig er det en anden type forureningen, der bl.a. er mindre energikrævende.

Fakta

Om udbuddet 

 • Region Midtjylland sendte oprensnings-opgaven i udbud i december 2021. I februar 2022 blev tre virksomheder, Arkil A/S, Fortum Waste Solutions A/S og Krüger A/S, med deres respektive støttende enheder, prækvalificeret. I juni 2022 var der tilbudsfrist for indledende tilbud, og siden da har der været dialog og forhandling med tilbudsgiverne. 2. forhandlingstilbud blev afleveret 15. september 2022.

 

Om Høfde 42 

 • Cheminovas deponering af kemikalieaffald ved Høfde 42 på Harboøre Tange skete i 50’erne og 60’erne med tilladelse fra staten, som også selv deponerede kemikalieaffald på stedet. Opgaven for oprensningen er placeret ved Region Midtjylland. 
   
 • Giftdepotet på Høfde 42 blev i sommer/efterår 2006 indkapslet med en 600 meter lang og 14 meter dyb jernspuns, der sikrer Vesterhavet mod udsivning af forurening. Spunsvæggen blev finansieret af Ringkjøbing Amt og staten. 
   
 • Det er vurderet, at kemikaliedepotet i dag indeholder over 100 tons forurenende stoffer, herunder 7 tons kviksølv. Størstedelen af forureningen består af stoffet parathion, der bl.a. har været brugt til insektbekæmpelse i landbruget. 
   

Om generationsforureninger og oprensning 

 • I december 2020 besluttede partierne bag Finansloven 2021, at der skulle afsættes 630 mio. kroner over fem år til den første fase af en oprensning af generationsforureninger i Danmark. I denne fase skal der bl.a. renses op på Høfde 42 og Cheminovas gamle fabriksgrund på Harboøre Tange. Desuden giver Auriga Industries A/S (tidl. ejer af Cheminova), der er et datterselskab under Aarhus Universitets Forskningsfond, et engangsbeløb på 125 mio. kroner til oprensning ved Høfde 42. I 2019 blev der desuden øremærket 50 mio. kroner på finansloven til forureningerne ved Harboøre Tange. 
   
 • Der kendes i dag 10 generationsforureninger i Danmark. Tre af dem ligger på Harboøre Tange syd for Thyborøn i Vestjylland og stammer fra kemikalieproduktion fra virksomheden, som dengang hed Cheminova. Se mere på generationsforurening.dk 
   
 • Læs mere på: harboøretange.rm.dk

Kontakt

   

 • Regionsrådsformand, Region Midtjylland, Anders Kühnau (S),  kuhnau@rr.rm.dk 
   
 • Formand for Udvalg for Regional Udvikling, Bent Graversen (V), tlf. 2020 3059 / bent.graversen@rr.rm.dk 
   
 • Kontorchef, Region Midtjyllands jordforureningskontor, Morten Bondgaard, 2933 5564 / bondgaard@ru.rm.dk