26.10.2022

Hospitalerne i Aarhus og Viborg får penge til flere amputationsforebyggende operationer

Regionsrådet har netop godkendt "Udviklingsplan for karkirurgien og de bredere amputationsforebyggende indsatser".
Budgetforliget for 2023 har afsat 25 mio. kr. til at styrke området, efter forårets fokus på amputationer og behandling af patienter med dårligt blodomløb.

- Jeg er glad for at vi står sammen om at styrke og udvikle behandlingen af meget syge borgere med dårligt blodomløb, siger regionsrådsformand Anders Kühnau (S).

Sådan fordeles de 25 mio. kr.

I Region Midtjylland behandles karkirurgiske patienter på Aarhus Universitetshospital og Regionshospitalet Viborg (Hospitalsenhed Midt). Begge hospitaler får hver 10 mio. kr. ekstra årligt. Derudover er 5 mio. kr. afsat i en pulje til bredere amputationsforebyggende indsatser.

Hospitalsenhed Midt vil oprette en selvstændig karkirurgisk afdeling i Viborg med en fuldtids-cheflæge og en deltids-chefsygeplejerske. Derudover vil hospitalet styrke den amputationsforebyggende karkirurgi.

Aarhus Universitetshospital vil ansætte en cheflæge for karkirurgien og en deltids-ledende overlæge til "endovaskulært team" (kikkertoperationer). Hospitalet vil styrke den amputationsforebyggende karkirurgi og behandlingen af udposninger på legemspulsåren.

Tættere samarbejde om patienterne

Regionen ønsker at styrke samarbejdet om de karkirurgiske patienter mellem hospitalerne, på tværs af lægefaglige specialer, med kommuner og med praktiserende læger, fysio- og fodterapeuter ol. (praksissektoren).  Udviklingen vil ske i etaper og behovet for behandling vil blive fulgt tæt frem mod 2026.

Beder Behandlingsråd vurdere pris og effekt

Regionens udgifter til bl.a. kunstige blodårer (implantater) til behandling af udposninger på pulsårer stiger.

Derfor vil regionen bede Behandlingsrådet evaluere forholdet mellem pris og effekt, da implantaterne koster op til flere hundrede tusinde kroner per operation.

Behandlingsrådets formål er at målrette sundhedsvæsenets ressourcer til de behandlinger, der virker bedst og giver danskerne mest sundhed for pengene.

Fakta

  • Regionsrådet har netop godkendt "Udviklingsplan for karkirurgien og de bredere amputationsforebyggende indsatser".
    Udviklingsplanen skal styrke samarbejdet med kommuner og praksissektor, og styrke amputationsforebyggende tiltag på hospitalerne i Aarhus og Viborg.
  • Forretningsudvalget besluttede i maj 2022 at regionen skulle udarbejde en plan for den langsigtede udvikling af karkirurgien med fokus på at styrke specialet.
  • Budgetforliget for 2023 afsatte 25 mio. kr. til at styrke karkirurgien i Region Midtjylland. Heraf 10 mio. kr. til Aarhus Universitetshospital, 10 mio. kr. til Hospitalsenhed Midt og 5 mio. kr. i en central pulje til bredere amputationsforebyggende indsatser.

 Kontakt

  • Regionsrådsformand Anders Kühnau, Pressevagten tlf. 7841 0666.
  • Kontaktoplysninger på alle regionsrådets medlemmer findes på rm.dk/politik/regionsradsmedlemmer
  • Læs mere om behandlingsrådet her https://behandlingsraadet.dk/