30.09.2022

Konsulentfirmaet Pluss er i gang med uvildig undersøgelse af karkirurgien i Region Midtjylland og opfordrer i den forbindelse alle, der måtte have relevant information eller viden, til at deltage i undersøgelsen.

Har du relevant viden eller information om det karkirurgiske område i Region Midtjylland, som du mener bør indgå i den eksterne, uvildige undersøgelse, forretningsudvalget for Region Midtjylland har besluttet at gennemføre, så får du muligheden for det nu. 

Konsulentfirmaet Pluss inviterer i forvejen omkring 40 nuværende og tidligere ansatte og ledere til at deltage i interviews for at bidrage til kortlægningen af forløbet i karkirurgien i Region Midtjylland siden 2010.

Herudover kan andre, der måtte ønske at bidrage med skriftligt materiale eller viden, de finder relevant for kortlægningen af karkirurgien i Region Midtjylland, bidrage enten skriftligt eller mundtligt.

Bemærk, at konsulentundersøgelsen ikke har noget at gøre med den gennemgang af patientjournaler for benamputerede, som karkirurger sideløbende er i gang med. Konsulentfirmaet Pluss frabeder sig derfor patientjournaler og lignende personlige dokumenter i forbindelse med deres undersøgelse.

Sådan gør du

Hvis du ønsker at bidrage med skriftligt materiale eller viden til konsulentundersøgelsen, så kan du sende det til mailadressen sikkermail@sikkermail.pluss.dk

Oplys i mailen, om Pluss må kontakte dig for uddybning eller yderligere dokumentation og i givet fald dit navn og dine kontaktoplysninger.

Du har også mulighed for at bidrage mundtligt til undersøgelsen gennem et interview. I så fald skal du sende en mail til sikkermail@sikkermail.pluss.dk, hvor du oplyser dine kontaktoplysninger. Alternativt kan du kontakte chefkonsulent Morten Svendsen på telefon 3137 0685.

Alle personoplysninger behandles fortroligt.

Se mere detaljeret information fra Pluss om undersøgelsen.